Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo thông tư 78 như thế nào?

0
(0)

Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Quy định mới về hóa đơn điện từ từ 11/2021 tại Nghị định 123 và Thông tư 78 đang cấp thiết hơn bao giờ hết. Xử lý hành vi phát hành, viết sai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP và Thông tư số 78/2021 / TT-BTC như thế nào? Khi nào doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân điều chỉnh, hủy bỏ, thay thế hóa đơn đã lập sai?

Trong bài viết hôm nay, hãy cùng Mifi tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này và có cái nhìn tổng quan hơn về những quy định mới.

Bài viết liên quan:

 

 

Thay doi hoa don dien tu theo thong tu 78

Tìm hiểu về những thay đổi trong Quy định mới về hóa đơn điện từ từ 11/2021

1. Nguyên tắc xử lý sai phạm HĐĐT theo quy định của Thông tư 78, Nghị định 123

Mới đây vào ngày 17/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 123 theo Quy định mới về hóa đơn điện từ từ 11/2021. Trong đó có nêu rõ một số những điểm mới trên hóa đơn với nội dung như sau:

1.1 Đối với hóa đơn điện tử

Căn cứ vào khoản 1 điều 7 tại Thông tư số 78 có nêu rõ, đối với hóa đơn điện tử sẽ chia làm 6 trường hợp:

 • Trường hợp 1: Trường hợp đối với hóa đơn đã lập có sai sót, cần phải cấp lại mã hoặc hóa đơn có sai sót cần phải điều chỉnh hoặc thay thế thì người bán có thể thông báo điều chỉnh cho một hoặc nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo đến cơ quan xử lý. Chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh  trong hóa đơn điện tử điều chỉnh.
 • Trường hợp 2: Người bán lập hóa đơn khi thu chi trong quá trình cung cấp dịch vụ, sau đó phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp thì người bán thực hiện hủy hóa đơn đã lập và thông báo với cơ quan về việc hủy hóa đơn theo mẫu.
 • Trường hợp 3: Hóa đơn đã lập có sai sót và người bán đã xử lý bằng cách điều chỉnh hoặc thay thế, nhưng sau đó lại phát hiện tiếp tục có sai sót. Thì nguyên tắc xử lý sai sót vào những lần tiếp theo sẽ thực hiện theo hình thức ban đầu đã áp dụng.
 • Trường hợp 4: Theo quy định hóa đơn được lập có sai sót về mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn,…Nguyên tắc xử lý người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không hủy hoặc thay thế.
 • Trường hợp 5: Nội dung về giá trị trên hóa đơn nếu có sai sót thì chỉ điều chỉnh tăng ghi dương, giảm ghi âm đúng với thực tế.
 • Trường hợp 6: Khi khai bổ sung hồ sơ liên quan các hóa đơn điện tử điều chỉnh, thay thế, bao gồm cả hóa đơn điện tử bị hủy. Nguyên tắc xử lý sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý.

Thay doi hoa don dien tu theo thong tu 78 2

Những điểm phát sinh trong Quy định mới về hóa đơn điện từ từ 11/2021 mà doanh nghiệp cần chú ý

1.2 Đối với bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử

Theo khoản 2, điều 7 Thông tư số 78 về trong Quy định mới về hóa đơn điện từ từ 11/2021 có nêu rõ đối với bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử được chia làm 3 trường hợp.

 • Trường hợp 1: Bảng tổng hợp đã được gửi đi nhưng thiếu dữ liệu hóa đơn điện tử thì nguyên tắc xử lý người bán phải gửi  lại bảng tổng hợp đã bổ sung đầy đủ.
 • Trường hợp 2: Bảng tổng hợp dữ liệu đã gửi đi nhưng có sai sót.  Thì người bán phải gửi thông tin điều chỉnh lại các thông tin đã kê khai cho cơ quan.
 • Trường hợp 3: Điều chỉnh hóa đơn trên bảng tổng hợp phải theo quy định và phải điền đủ các thông tin như ký hiệu mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn vào Thông tin hóa đơn liên quan tại Mẫu, những trường hợp khác sẽ thực hiện theo quy định tại Mẫu.

2. Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo thông tư 78 nghị định 123

Trường hợp có những sai sót trong quá trình lập hóa đơn, doanh nghiệp nên thực hiện theo những hướng dẫn sau:

2.1 Trường hợp người bán phát hiện ra sai phạm của HĐĐT đã được cấp nhưng chưa gửi cho khách hàng

xu-ly-sai-sot-hoa-don-dien-tu

Cùng Mifi tìm hiểu về những quy định mới theo Thông tư 78

Về tổng thể, người bán sẽ thực hiện hủy hóa đơn đã lập có sai sót và phát hành hóa đơn mới.

Doanh nghiệp có thể thực hiện việc hủy hóa đơn này thông qua quy trình 4 bước sau:

 • Đầu tiên, người bán chủ động hủy hóa đơn có sai sót và nhập lý do hủy trên phần mềm kiểm soát mà không cần thông báo cho khách hàng (trong trường hợp chưa gửi đi).
 • Bước tiếp theo: Doanh nghiệp cần thông báo cho cơ quan thuế, theo mẫu đã được quy định về việc hủy hóa đơn.
 • Bước thứ 3, doanh nghiệp lập hóa đơn mới và gửi về cho cơ quan thuế để cấp mã, thực hiện với thao tác tương tự như khi lập hóa đơn đầu tiên. Sau đó cơ quan sẽ thực hiện thay thế hóa đơn mới và hủy hóa đơn cũ trên hệ thống.
 • Cuối cùng, doanh nghiệp có thể bắt đầu gửi lại hóa đơn đã thay mới cho khách hàng.

2.2 Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót và thông báo đến người bán

Thay doi hoa don dien tu theo thong tu 78 3

Xử lý sai hóa đơn với tên và địa chỉ người mua sai (không có lỗi chính tả nào khác)

Căn cứ Điều 19, Điều 2, Điểm a Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP theo Quy định mới về hóa đơn điện từ từ 11/2021, cần báo cho người mua và CQT các hóa đơn sai mà không cần lập lại hóa đơn.

 • Bước 1: Gửi thông báo hóa đơn không chính xác cho người mua Doanh nghiệp / kế toán gửi thông báo cho người mua (khách hàng) về việc tên hoặc địa chỉ của người mua trong hóa đơn điện tử là không chính xác.
 • Bước 2: Thông báo hóa đơn lập sai và gửi cơ quan thuế Doanh nghiệp / Kế toán thông báo lỗi hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế theo mẫu số 04 / SS-HĐĐT và nêu rõ lý do.
 • Bước 3: Gửi người mua thông báo kết quả sai cho cơ quan thuế

2.3 Trường hợp người bán hoặc người mua phát hiện hóa đơn có sai sót sau khi gửi khách hàng

Căn cứ Điều 19 (3) Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP), doanh nghiệp cần làm theo các bước sau:

 

 •  Bước 1: Nhận thông báo kiểm toán của cơ quan thuế

 

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử của đơn vị có sai sót thì cơ quan thuế sẽ thông báo cho người bán qua email theo Mẫu số 01 / TB-RSĐT (ban hành kèm theo Nghị định số 123) để người bán kiểm tra.

 

 • Bước 2: Tạo thông báo hóa đơn điện tử có sai sót gửi CQT
 • Bước 3: Hủy / Thay thế / Điều chỉnh Hóa đơn, đợi CQT cấp mã và gửi cho người mua.

 

2.4 Một số trường hợp khác

Khi sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp / tổ chức, cá nhân theo Nghị định 123 và Thông tư 78, sau đó phát hiện sai sót trên hóa đơn đã phát hành theo quy định cũ (Nghị định 51) ⇒ Bắt buộc phải thay thế hóa đơn – theo Khoản 6, Điều 12 trong Thông tư 78 đã quy định trong văn bản.

 • Nếu hóa đơn không có các ký hiệu Số hóa đơn, Mã số hóa đơn và Mã số hóa đơn thì có sai sót => lập hóa đơn điều chỉnh – theo TT78 Điều 7 khoản 1 điểm đ.
 • Nếu sai hóa đơn sau khi cấp lại => lập hóa đơn cấp lại khác theo TT78 Điều 7 Đoạn 1 điểm c
 • Nếu sai hóa đơn điều chỉnh => xuất lại hóa đơn điều chỉnh theo TT78 Điều 7 (1) điểm c.

Phần mềm hóa đơn điện tử MIFI hiện đã tuân thủ đầy đủ Nghị định 123/2020 / NĐ-CP và Thông tư 78/2021 / TT-BTC về hóa đơn điện tử, với đa dạng tính năng hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Hi vọng rằng những thông tin mà Mifi cung cấp trên đây sẽ giúp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xử lý thuận lợi các sai sót về hóa đơn điện tử theo đúng Quy định mới về hóa đơn điện từ từ 11/2021. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu quý doanh nghiệp cần bất cứ hỗ trợ nào về hóa đơn điện tử.

Bài viết và hình ảnh được tổng hợp bởi Mifi.

Cần tư vấn về các dịch vụ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – CHỮ KÝ SỐ – đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo thông tin: 

TƯ VẤN MIỀN NAM:  (028) 9999 9989 – (028) 7300 5445

TƯ VẤN MIỀN BẮC: (028) 9999 9989

Hoặc liên hệ theo đường link: https://mifi.vn/lien-he

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0