Quy định quyết toán thuế đối với doanh nghiệp giải thể như thế nào?

0
(0)

Khi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến khó đoán, nhiều doanh nghiệp đã rơi vào bờ vực, buộc họ phải phải đóng cửa, giải thể.

Trong bài viết này, MIFI sẽ giúp doanh nghiệp tìm hiểu những thủ tục cần thực hiện khi tiến hành quyết toán thuế đối với doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

quyết toán thuế đối với doanh nghiệp giải thể

Đại dịch Covid-19 đã khiến cho nhiều doanh nghiệp phải giải thể.

1. Quy định về quyết toán thuế đối với doanh nghiệp giải thể

1.1. Các thủ tục cần thực hiện khi giải thể doanh nghiệp

Khoản 2, Điều 207, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán toàn bộ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác.
Đồng thời, doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án hoặc trọng tài.

Nếu doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác) thì người quản lý có liên quan và doanh nghiệp phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ về các khoản nợ, thuế trước khi tiến hành giải thể doanh nghiệp.

cách quyết toán thuế đối với doanh nghiệp giải thể

Doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ thuế trước khi chấm dứt hiệu lực của mã số thuế.

Những thủ tục mà doanh nghiệp cần thực hiện trước để giải thể doanh nghiệp, cụ thể:

  • Nếu doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thì cần phải gửi công văn yêu cầu Cục Hải quan quản lý xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế xuất nhập khẩu.
  • Doanh nghiệp nộp hồ sơ quyết toán thuế cho doanh nghiệp mình tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan thuế.
  • Doanh nghiệp giải thể cần thực hiện quyết toán những khoản thuế phát sinh trong quá trình hoạt động, quá trình quyết toán thuế.
  • Doanh nghiệp giải thể phải nộp các khoản thuế, đóng mã số thuế để hoàn tất thủ tục quyết toán thuế.

1.2. Chuẩn bị hồ sơ khai quyết toán thuế doanh nghiệp giải thể

Doanh nghiệp giải thể cần chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế đáp ứng đầy đủ các chứng từ sau:

  • Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN được ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC.
  • Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính tính đến thời điểm doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh.
  • Các giấy tờ, chứng từ đi kèm khác tùy thuộc vào thực tế phát sinh của doanh nghiệp giải thể.

Khi đã nhận được hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp giải thể, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra quyết toán thuế của doanh nghiệp trong vòng 15 ngày làm việc.

hướng dẫn quyết toán thuế đối với doanh nghiệp giải thể

Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ quyết toán thuế.

2. Một số trường hợp được miễn quyết toán thuế khi giải thể doanh nghiệp

Điều 16, Thông tư số 151/2014/TT-BTC quy định các trường hợp không phải thực hiện quyết toán thuế khi giải thể, chấm dứt hoạt động như sau:

Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp không phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động.

Doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

  • Doanh thu bình quân năm của doanh nghiệp không quá 1 tỷ đồng/năm tính từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động.
  • Doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm pháp luật về hành vi trốn thuế kể từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến khi doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động.
  • Số thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã nộp kể từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra, kiểm tra thuế đến thời điểm doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động cao hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp nếu tính dựa trên tỷ lệ % doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
quy định quyết toán thuế đối với doanh nghiệp giải thể

Nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì doanh nghiệp giải thể được miễn quyết toán thuế.

Đối với các trường hợp được miễn quyết toán thuế khi giải thể, cơ quan thuế xác nhận việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của doanh nghiệp có đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Chắc hẳn những thông tin trên đã giúp kế toán viên nắm được hồ sơ, chứng từ cần chuẩn bị khi quyết toán thuế đối với doanh nghiệp giải thể. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nên cập nhật những quy định mới của pháp luật để không mắc sai phạm khi tiến hành giải thể.

>> Đọc ngay: Quyết toán thuế doanh nghiệp Mới Nhất 2021

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0