Những Lưu Ý Cần Thiết Cho Nghiệp Vụ Kế Toán Thuế

5
(1)

Dù làm bất kỳ ngành nghề, công việc gì chúng ta đều phải tìm hiểu rõ và nắm chắc những lưu ý liên quan trong công việc đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau đây, MIFI xin chia sẻ với những bạn đang hoặc có ý định trở thành nhân viên Kế toán thuế về những lưu ý cần thiết phải biết trong Nghiệp vụ kế toán thuế.

Những Lưu Ý Cần Thiết Cho Nghiệp Vụ Kế Toán Thuế

Những Lưu Ý Cần Thiết Cho Nghiệp Vụ Kế Toán Thuế

Nghiệp vụ kế toán thuế phải làm 

Công việc hàng ngày

 • Tiến hành thu thập, xử lý hóa đơn, chứng từ kế toán và lưu trữ.
 • Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ, pháp lý của các chứng từ, hóa đơn.
 • Đảm bảo cất giữ hóa đơn, chứng từ cẩn thận, không để bị hư, rách. Đảm bảo cẩn thận để hóa đơn, chứng từ được cơ quan thuế chấp nhận.

Công việc hàng tháng của nghiệp vụ kế toán thuế

 • Thực hiện lập khai các loại thuế GTGT, TNCN hàng tháng
 • Theo dõi và lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn mỗi tháng.

Lưu ý: Trường hợp phát sinh số thuế phải nộp trong quá trình lập tờ khai thuế thì hạn nộp tiền thuế cũng là hạn nộp tờ khai thuế

Công việc hàng quý

 • Thực hiện lập tờ khai thuế tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo hàng quý
 • Lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn theo từng quý
 • Tiến hành lập tờ khai thuế TNCN, GTGT hàng quý

Công việc đầu năm và cuối năm

Đầu năm, bộ phận kế toán thuế cần lập bảng kê khai nộp thuế môn bài và thời hạn nộp là ngày 31/01. Tiến hành nộp tờ khai thuế TNCN và GTGT vào quý 4 hoặc tháng 12. Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 4. Kiểm tra và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 của doanh nghiệp, thời hạn nộp là ngày 31/01.

Cuối năm, lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp năm, sau đó thực hiện lập báo cáo tài chính năm.

Trách nhiệm công việc của nghiệp vụ kế toán thuế

Trách nhiệm công việc của nghiệp vụ kế toán thuế

Trách nhiệm công việc của nghiệp vụ kế toán thuế

Nghiệp vụ kế toán thuế cần đảm nhận rất nhiều trách nhiệm như sau:

 • Khi có phát sinh sẽ làm việc trực tiếp với cơ quan thuế
 • Kiểm tra cẩn thận đối chiếu hóa đơn GTGT so với bảng kê thuế đầu ra và vào
 • Tiến hành đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra mỗi tháng và phân loại thuế suất.
 • Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.
 • Theo dõi và giám sát báo cáo tình hình tồn đọng ngân sách, nộp ngân sách, hoàn thuế của doanh nghiệp.
 • Thực hiện đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở với báo cáo quyết toán
 • Đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh, điều chỉnh giảm khi có phát sinh thì kế toán thuế cần lập hồ sơ ưu đãi.
 • Khi có phát sinh thì phải lập hồ sơ hoàn thuế.
 • Làm báo theo định kỳ hoặc thậm chí đột xuất
 • Cập nhật nhanh chóng, chính xác các quy định về Luật thuế

Ngoài ra, nghiệp vụ kế toán thuế còn thực hiện rất nhiều trách nhiệm quan trọng nữa trong quá trình làm việc.

3 điều kế toán cần biết khi khai và nộp thuế thu nhập cá nhân

Khi kê khai và nộp thuế thi nhập cá nhân kế toán cần lưu ý 3 điều này

Khi kê khai và nộp thuế thi nhập cá nhân kế toán cần lưu ý 3 điều này

Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP Chính Phủ ban hành 19/10/2020, đã quy định rõ 03 lưu ý mà kế toán cần biết khi khai, nộp thuế TNCN

 • Doanh nghiệp mặc dù không phát sinh khấu trừ vẫn phải thực hiện khai và nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại Điểm d1 Khoản 6 Điều 8 của Nghị định trên. Chỉ trong trường hợp, doanh nghiệp đó không phát sinh trả thu nhập thì không cần thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
 • Các cá nhân có số thuế phải nộp là 50.000 đồng hàng năm hoặc nhỏ hơn thì được miễn thuế TNCN. Điều này được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định trên. 02 đối tượng cụ thể được miễn thuế thu nhập cá nhân là: các cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng sử dụng đất phi nông nghiệp (tiền nộp thuế hằng năm < 50.000 đồng). Cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp sau quyết toán thuế TNCN từ tiền lương (tiền nộp thuế hằng năm < 50.000 đồng).
 • Căn cứ tại Điểm b1 Điều 9 Nghị định trên, doanh nghiệp được khai thuế TNCN theo quý nếu doanh nghiệp đó đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý. Doanh nghiệp khai thuế GTGT theo quý thì cũng khai thuế TNCN theo quý.

Bên cạnh đó, Chính Phủ đã quy định cụ thể những đối tượng nào phải áp dụng kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý, năm hoặc từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế. Tại Điều 8, Nghị định 126/2020/NĐ-CP nội dung quy định như sau:

 • Đối tượng phải khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng: cơ sở kinh doanh phát sinh số thuế TNCN phải nộp trên 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) .
 • Đối tượng phải khai thuế TNCN theo quý: tổ chức tín dụng hoặc bên thứ 3 được ủy quyền khai thác tài sản. Các tổ chức, cá nhân có thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế mà tổ chức và cá nhân đó thuộc diện khai thuế GTGT theo quý. Cá nhân có thu nhập tiền công trực tiếp khai thuế và lựa chọn khai thuế TNCN theo quý. Người nộp thuế TNCN nhưng tổng doanh thu cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa của năm trước liền kề từ 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng) trở xuống.
 • Đối tượng phải khai thuế TNCN theo năm là các đơn vị kinh doanh trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế, mà đơn vị kinh doanh trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế GTGT theo quý và lựa chọn khai thuế TNCN theo quý. Cá nhân có thu nhập từ tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.
 •  Đối tượng khai thuế TNCN theo từng lần phát sinh là các đơn vị kinh doanh trực tiếp khai thuế hoặc khai và nộp thuế thay đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn; thu nhập từ bản quyền hay nhượng quyền thương mại, thừa kế,..

Những lưu ý khi quyết toán thuế doanh nghiệp

Lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế doanh nghiệp

Lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế doanh nghiệp

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, tức là thu dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh, sản xuất cuối cùng của doanh nghiệp. Số thuế nộp phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều doanh nghiệp thực hiện nghiệp vụ kế toán trên bị mắc sai phạm sau khi bị cơ quan thuế thanh tra. Những lưu ý cần quan tâm khi quyết toán thuế TNDN là: Hồ sơ quyết toán thuế TNDN; thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế; lợi nhuận kế toán trước thuế; doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong một số trường hợp đặc biệt theo Khoản 1 Điều 5 của Thông tư 78/2014/TT-BTC và Khoản 1 điều 6 của Thông tư 119/2014/TT-BTC; các khoản chi phí không được trừ theo Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 

Thuế giá trị gia tăng là loại thuế gián thu trên khoản GTGT thêm của dịch vụ, hàng hóa phát sinh trong quá trình sản xuất và lưu thông tại Điều 2 Luật Thuế GTGT 2008. Thuế GTGT được nộp vào ngân sách của Nhà nước dựa vào mức độ tiêu thị dịch vụ, hàng hóa.

Những lưu ý quan trọng về thuế GTGT mà bạn cần biết:

 • Đối với người nộp thuế, bổ sung đối tượng chịu thuế GTGT là các chi nhánh doanh nghiệp được lập nhằm phục vụ hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.
 • Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng được nhằm tạo sự thống nhất về việc thành lập chi nhánh để mua bán tại Việt Nam.
 • Lưu ý kê khai thuế bằng các phương pháp khấu trừ gián tiếp và khấu trừ trực tiếp, khấu trừ thuế GTGT đầu vào; các điều kiện cũng như quy định hoàn thuế.

MIFI hy vọng đã cung cấp cho những bạn trẻ đang thực hiện công việc kế toán hóa đơn, hoặc công việc liên quan kiến thức bổ ích về Nghiệp vụ kế toán thuế. Chúc các bạn gặp nhiều thành công trong công việc!

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 5 / 5. Số phiếu 1