Một số lưu ý khi quyết toán thuế doanh nghiệp năm 2023

0
(0)

Mỗi doanh nghiệp đều phải thực hiện quyết toán thuế doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thực hiện quyết toán này một cách chính xác và hiệu quả, doanh nghiệp cần phải nắm rõ quy trình và các điều cần lưu ý sau đây.

Bài viết liên quan:

1. Quyết toán thuế doanh nghiệp là gì?

Quyết toán thuế doanh nghiệp là một công việc quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện bao gồm: Khai báo các khoản doanh thu và thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ chịu thuế trong kỳ tính thuế và Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cần nộp cho ngân sách Nhà nước.

Nội dụng quyết toán thuế doanh nghiệp

Bất kì doanh nghiệp nào cũng cần quyết toán thuế doanh nghiệp

Có hai trường hợp mà doanh nghiệp cần thực hiện quyết toán thuế doanh nghiệp là định kỳ hàng năm và khi thực hiện các cơ cấu tổ chức như hợp nhất, chia tách, sáp nhập hay chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Việc thực hiện quyết toán này đòi hỏi các doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về thuế để tránh vi phạm và tránh bị phạt.

2. Những lưu ý khi quyết toán thuế doanh nghiệp với cơ quan thuế

2.1 Khi nào doanh nghiệp cần quyết toán thuế doanh nghiệp?

Thời hạn quyết toán thuế doanh nghiệp được quy định theo Luật quản lý thuế hiện hành và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, một số điểm đáng lưu ý như sau:

  • Hạn chót nộp quyết toán thuế doanh nghiệp là vào ngày cuối cùng của tháng 3 theo năm dương lịch hoặc năm tài chính. Nếu không đúng hạn, doanh nghiệp sẽ phải tính tiền chậm nộp và nộp trong thời hạn quy định.
  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khi chấm dứt hoạt động, hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện, nếu không nộp đúng thời hạn sẽ bị phạt tiền và trừ điểm. Việc kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt.

2.2 Mẫu biểu khai

Dựa trên thực tế phát sinh, doanh nghiệp chọn mẫu biểu theo Thông tư 80/2021/TT-BTC: Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 04/TNDN cho phương pháp tỷ lệ trên doanh thu và tờ khai quyết toán thuế doanh nghiệp mẫu số 03/TNDN cho phương pháp doanh thu – chi phí.

2.3 Hình thức gửi hồ sơ

Hồ sơ quyết toán thuế doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, qua đường bưu chính hoặc qua giao dịch điện tử. Nếu doanh nghiệp có đơn vị trực thuộc hạch toán, cách thức nộp hồ sơ sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ phụ thuộc giữa các đơn vị.

Hình thức quyết toán thuế doanh nghiệp

Có 3 hình thức để gửi hồ sơ quyết toán thuế doanh nghiệp là nộp trực tiếp, qua bưu điện và nộp online

2.4 Một số nội dung cơ bản khi xác định doanh thu, chi phí

Nếu doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế, thì doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Nếu doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng, thì doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng.

Trong trường hợp hoạt động kinh doanh dịch vụ, nếu khách hàng thanh toán trước cho nhiều năm, thì doanh thu sẽ được phân bổ cho từng năm tương ứng hoặc được xác định dựa trên doanh thu của năm đó nếu khách hàng thanh toán một lần.

Để xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong hoạt động bán hàng hóa, thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua được áp dụng, trừ trường hợp tại Khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC hoặc Khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

3. Hướng dẫn quyết toán thuế doanh nghiệp

3.1 Cách tính thuế thu nhập đối với doanh nghiệp

Theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, để tính số tiền phải nộp cần áp dụng công thức sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất doanh nghiệp

Cách tính thu nhập tính thuế sẽ là:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

Thu nhập chịu thuế được tính bằng công thức:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Doanh nghiệp không thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi thuế và không hoạt động khai thác một số loại khoáng sản quý, hiếm sẽ phải nộp thuế TNDN với mức thuế suất là 20%.

3.2 Hồ sơ quyết toán thuế doanh nghiệp

  • Để khai quyết toán thuế doanh nghiệp theo phương pháp doanh thu – chi phí:

Tờ khai quyết toán thuế doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN (theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Trách nhiệm khi doanh nghiệp quyết toán thuế

Doanh nghiệp cần nắm rõ cách quyết toán thuế doanh nghiệp để tránh sai sót và mất thời gian

Báo cáo tài chính năm và các trường hợp đặc biệt liên quan đến giải thể, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh.Các phụ lục tương ứng với hoạt động của doanh nghiệp.

  • Để khai quyết toán thuế doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu:

Tờ khai quyết toán thuế doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài Chính.

Lập báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật về kiểm toán độc lập (trừ trường hợp không phải lập báo cáo tài chính theo quy định), hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định giải thể, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh.

3.3 Các bước cơ bản để quyết toán thuế doanh nghiệp

Bước 1: Thu thập thông tin gồm hồ sơ, chứng từ, báo cáo tài chính,…

Bước 2: Kiểm tra tính chính xác của các thông tin dã thu thập

Bước 3: Tính số thuế thu nhập doanh nghiệp

Bước 4: Tính các khoản thuế khác như thuế GTGT, thuế môi trường, thuế xuất nhập khẩu,…

Bước 5: So sánh và đối chiếu số liệu

Bước 6: Lập báo cáo quyết toán thuế doanh nghiệp

Bước 7: Nộp báo cáo

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0

Ngày đăng: 14:14:44 15/05/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 14:14:44 15/05/2023