Cập nhật mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế mới nhất 2021

0
(0)

Hàng năm, không ít doanh nghiệp đã chuyển địa điểm kinh doanh để để phù hợp với mục tiêu phát triển mới. Khi đó, người nộp thuế phải tiến hành làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Trong bài viết này, MIFI sẽ cung cấp cho các bạn mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế và những giấy tờ cần thiết cho việc chuyển đổi địa điểm.. 

Khi thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp cần phải nộp thông báo cho cơ quan thuế. 

Khi thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp cần phải nộp thông báo cho cơ quan thuế. 

1.Khi nào cần làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty?

Khi công ty chuyển địa điểm kinh doanh khác với thông tin đăng ký ban đầu trên giấy đăng ký kinh doanh thì công ty cần tiến thành làm thủ tục thay đổi địa chỉ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Việc thay đổi địa chỉ cần tuân theo các quy định của pháp luật và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương. 

Khi thay đổi địa điểm kinh doanh, người nộp thuế cần gửi thông báo đến cơ quan thuế quản lý trước khi sửa đổi các thông tin trên các giấy tờ liên quan khác. 

2.Thông báo thay đổi địa chỉ công ty cần gửi cho ai?

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ về việc thay đổi địa chỉ công ty và gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Sau khi đã xác thực được hồ sơ đúng quy định, cơ quan thuế quản lý ra thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm. Tùy thuộc vào địa điểm kinh doanh mới của doanh nghiệp có cùng thuộc một cơ quan thuế quản lý với địa điểm cũ hay không để chuẩn bị hồ sơ phù hợp. 

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm. 

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm. 

3.Cập nhật mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế mới nhất 2021 

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC. Theo đó, văn bản này cần đảm bảo được đầy đủ các nội dung cơ bản như thời gian ra thông báo, cơ quan thuế phát hành thông báo, tên đơn vị thay đổi địa điểm kinh doanh, địa điểm cũ và địa điểm mới của đơn vị…

Thông báo này sẽ được gửi tới người nộp thuế, cơ quan thuế có liên quan. Khi nhận được thông báo thay đổi địa điểm của cơ quan thuế, người nộp thuế nộp hồ sơ chuyển địa điểm đến cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế nơi chuyển đến trong thời gian quy định. 

Tải Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC (tại đây).

https://docs.google.com/document/d/1qr8kxV0cOGzGgCUDk3aBFWT4w9t5Eros/edit?rtpof=true

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế mới nhất.

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế mới nhất.

4.Hướng dẫn thủ tục thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi đến cơ quan thuế

Khi có phát sinh về việc chuyển địa điểm công ty, đơn vị kinh doanh cần chuẩn bị thủ tục thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế và Điều 10, Thông tư 105/2020/TT-BTC. Khi thay đổi địa điểm công ty có thể doanh nghiệp sẽ phải thay đổi cơ quan thuế hoặc không. Mỗi trường hợp sẽ có cách thức chuẩn bị hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế riêng. 

>> Xem thêm: Cập nhật khai báo thuế doanh nghiệp mới nhất 2021

4.1 Thay đổi địa chỉ công ty nhưng không thay đổi cơ quan thuế

Nếu việc thay đổi địa chỉ công ty không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì hồ sơ cần chuẩn bị để gửi đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp được phân loại cho từng đối tượng như sau:

Người nộp thuế là tổ chức kinh tế hoặc các tổ chức khác cần chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST được ban hành theo Thông tư 105/2020/TT-BTC. 
 • Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị phụ thuộc, Quyết định thành lập hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu có sự thay đổi thông tin trên đó. 

Người nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ gồm: 

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC hoặc Hồ sơ khai thuế theo Luật Quản lý thuế.
 • Nếu thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi thì người nộp thuế cần nộp bản sao lên cơ quan thuế. 
 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu nếu có sự thay đổi về thông tin trên các giấy tờ này.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty được quy định riêng cho từng nhóm đối tượng. 

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty được quy định riêng cho từng nhóm đối tượng. 

4.2 Thay đổi địa chỉ công ty và phải thay đổi cơ quan thuế

Nếu việc thay đổi địa chỉ công ty dẫn đến thay đổi cơ quan thuế thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký tới cả cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi chuyển đi và nơi chuyển đến. 

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi, đối tượng nộp thuế là các doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST được ban hành theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính
 • Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký hoặc văn bản tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin trên các tài liệu này thay đổi. 

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi, đối tượng nộp thuế là cá nhân, hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu 08-MST được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hoặc Hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật. 
 • Nếu thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi thì người nộp thuế cần nộp bản sao lên cơ quan thuế. 
 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu nếu có sự thay đổi về thông tin trên các giấy tờ này.

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến, người nộp thuế có thời hạn là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nơi chuyển đi ban hành thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm theo mẫu số 09-MST được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hồ sơ người nộp thuế cần nộp tại cơ quan thuế nơi chuyển đến gồm có:

 • Mẫu đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến mẫu số 30/ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính. 
 • Bản sao của một trong các loại giấy tờ sau: Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu có sự thay đổi về địa chỉ trên các loại giấy tờ này. 

Khi thay đổi địa chỉ kinh doanh mà thay đổi cơ quan thuế, doanh nghiệp cần hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi thay đổi. Công ty chủ động liên hệ với cơ quan thuế chuyển đi để làm thủ tục quyết toán thuế. 

Người nộp thuế cần xác định địa điểm kinh doanh mới thuộc khu vực nào, đồng thời cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết để gửi đến cơ quan thuế. 

Mong rằng những chia sẻ trên đây có thể giúp bạn nắm vững những yêu cầu khi thay đổi địa chỉ công ty để không xảy ra sai sót khi nộp hồ sơ.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0