Lịch hướng dẫn chuyển đổi qua zoom

5
(1)

Link tham dự hướng dẫn chuyển đổi Thông tư 78: https://bit.ly/3pa8Rlu

ID cuộc họp: 220 953 2482

Lịch hướng dẫn: Thứ 2, Thứ 5 mỗi tuần lúc 16h00-16h20

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 5 / 5. Số phiếu 1