Thông tin API

Giải pháp hóa đơn điện tử Mắt Bão (MIFI) được tích hợp vào hệ thống CRM, ERP,...của doanh nghiệp. Khi có yêu cầu xuất hóa đơn, khách hàng tạo hóa đơn từ phần mềm CRM, ERP, … sau đó nhấn phát hành thông qua API của Mắt Bão, thông tin hóa đơn được đẩy qua hệ thống Mắt Bão, tại đây thực hiện lệnh ký thông qua chữ ký HSM, USB Client, … sau đó trả lại nội dung hóa đơn (ví dụ: số hóa đơn; ký hiệu hóa đơn, mã hóa đơn,…) về lại hệ thống phần mềm tích hợp:

Bước 1: Người dùng đăng nhập vào hệ thống của phần mềm tích hợp, tạo nội dung hóa đơn cần xuất.

Bước 2: Chuyển nội dung hóa đơn sang Mắt Bão, Mắt Bão tiếp nhận và thực hiện xuất hóa đơn:

Bước 3: Ký điện tử:

+ Trường hợp đơn vị sử dụng chữ ký số tập trung, phần mềm sẽ tự động ký số vào hóa đơn và trả về Bước 4. Chữ ký số tập trung thường áp dụng đối với đơn vị có nhiều người cùng xuất, phải có thiết bị và phần mềm đi kèm (HSM, phần mềm ký số online...)
+ Ký số trên thiết bị USB. Thiết bị này một thời điểm chỉ một người dùng, được cắm trực tiếp trên máy tính của người xuất hóa đơn, thường ký với tần suất không được cao.

Bước 4: Chuyển dữ liệu hóa đơn đã ký để cấp mã hóa đơn

Bước 5: Trả lại nội dung hóa đơn đã ký và được cấp mã hóa đơn ở Bước 3, 4 để Mắt Bão lưu trữ và xử lý tiếp theo.

Bước 6: Gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng (có thể qua Email)

Bước 7: Sau khi hóa đơn điện tử xuất thành công, một số nội dung cho hóa đơn như: Ký hiệu, Số hóa đơn, Mã hóa đơn,...được tự động trả lại phần mềm tích hợp để cập nhật.

Bước 8: Khách hàng có thể tra cứu hóa đơn trên các website tra cứu.

API HĐĐT AN TOÀN MATBAO-INVOICE  DOWNLOAD

Phần mềm

Đăng ký chuyển đổi Thông tư 78(Mẫu 01/ĐKTĐ- HĐĐT) (3.968 KB - cập nhật 06.03.2023)  Download

Đăng ký/Thay đổi Thông tư 78 (Portable) (240KB - cập nhật 30.03.2022)  Download

Phần mềm hỗ trợ ký số (5.109 KB - cập nhật 23.03.2022) Download

Phần mềm hỗ trợ ký số (5.109 KB - cập nhật 23.03.2022) Download

Phần mềm hỗ trợ ký số (offline) (44 KB - cập nhật 30.03.2022)  Download

Phần mềm hóa đơn đầu vào (2,577 KB - cập nhật 30.03.2022)  Download

 

Ultraview (Phần mềm điều khiển từ xa – Window OS) (1.5MB – cập nhật 23.03.2022) Download

Anydesk Phần mềm điều khiển từ xa  - MAC OS (3.5MB – cập nhật 23.03.2022) Download 

Esigner TCT 1.0.8 (Phần mềm ký thuế điện tử) (68.24MB – cập nhật 23.03.2022) Download

Esigner TCT 1.0.9 (Phần mềm ký thuế điện tử) (75.3MB – cập nhật 26.09.2022) Download

Esigner Extension 1.0.8 (extension  thuế điện tử) (85KB – cập nhật 23.03.2022) Download

JAVA (Java 6, 7, 8) (88.983KB – cập nhật 23.03.2022) Download

 Foxit Reader (Phần mềm đọc file PDF đa ngôn ngữ) (66.2 MB – cập nhật 23.03.2022) Download

Framework 4.6 (63.9 MB – cập nhật 17.02.2023) Download

Các đối tác kết nối

Công ty TNHH Khách Sạn Toàn Á Châu
Văn Phòng Luật Sư Tri Thức
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Việt Thành
Công ty TNHH A.67
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phước Khải
Công ty TNHH Golden House F&B
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật New Sun Việt Nam
Công ty TNHH Trường Xuân
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tú Loan
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trí Lực Việt
Công ty TNHH Agility Logistics Việt Nam
Công ty TNHH Công nghiệp THT Việt Nam
logo-optics
Công Ty TNHH Việt Phú Đạt
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH THƯƠNG MẠI KỲ HÒA KHÁCH SẠN KỲ HÒA BẾN THÀNH - CENTRAL PALACE
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hóa Dược Việt
Công Ty TNHH AB Mauri Việt Nam
Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Nguyễn Hà