Cách Tạo Tờ Khai Thuế Môn Bài Phụ Thuộc Khác Tỉnh Thông tư 80/2021/TT-BTC

Có 2 cách tạo tờ khai môn bài theo Thông Tư 80/2021/TT-BTC:

Cách 1: Tạo tờ khai môn bài trên https://thuedientu.gdt.gov.vn

Đăng nhập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn

Thông tin đăng nhập: MST của CHI NHÁNH

Chọn Menu Khai thuế -> Kê khai trực tuyến

Trong mục tờ khai: chọn tờ khai /LPMB – Tờ khai lệ phí môn bài (TT 80/2021).

Hệ thống tự động chọn cơ quan thuế quản lý.

Loại tờ khai:

  • Tờ khai chính thức: lần đầu
  • Tờ khai bổ sung: chỉnh sửa tờ khai lần đầu, hoặc thay đổi vốn điều lệ.

Kỳ kê khai: năm kê khai

Mục lệ phí môn bài chi nhánh khác tỉnh hoặc động phụ thuộc không cần nhập vốn điều lệ, chỉ chọn mức lệ phí môn bài khác tỉnh hoạt động phụ thuộc theo Thông Tư 302/2016/TT-BTC

Trong chỉ tiêu [9]

Sau đó, nhập họ và tên người nộp thuế hoặc Người đại diện pháp luật

Tiếp tục, nhấn nút “Hoàn thành kê khai” -> Ký và gửi.

Cách 2: Tạo tờ khai trên HTKK:

Mở HTKK với người dùng là administrator:

Nhập thông in MST của doanh nghiệp để tạo tờ khai

Chọn Kê khai -> Phí – Lệ phí -> chọn mẫu tờ khai:
Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB)(TT 80/2021)

Chọn Tờ khai lần đầu/ Tờ khai bổ sung -> Chọn Đồng ý:

Chọn mức lệ phí môn bài của chi nhánh khác tỉnh, không cần nhập vốn điều lệ vì chi nhánh hoạt động phụ thuộc:

Sau đó, nhấn Ghi và kết xuất file .xml. Nộp tờ khai trên trang https://thuedientu.gdt.gov.vn

Chú ý: Chi nhánh không có đăng ký dấu mộc, CKS chi nhánh khi nộp tờ khai sẽ không nộp bằng CKS của công ty mẹ. Do đó, doanh nghiệp hãy liên hệ đội kê khai thuế quản lý chi nhánh để hỗ trợ thêm.

Chúc bạn thành công!!

Ngày đăng: 16:23:57 15/12/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 10:30:36 24/04/2023

copyright2

Nội dung liên quan