Mẫu công văn đề nghị phương pháp tính thuế GTGT

Doanh nghiệp đang hoạt động muốn đổi Phương pháp tính thuế GTGT, cần:

– Công văn xin đổi phương pháp tính thuế GTGT (download tại đây)
– Giấy phép kinh doanh (photo, đóng dấu treo của doanh nghiệp)
– CMND hoặc CCCD của đại diện pháp luật
– Hợp đồng thuê trụ sở doanh nghiệp (bản gốc + bản photo đóng dấu treo).

Chú ý:

– Hồ sơ 2 bản
– Nộp tại 1 cửa
– Khoản a điều 2 thông tư số 219/2013/TT-BTC: Thay đổi phương pháp tính thuế GTGT phải áp dụng 2 năm mới được thay đổi
– Hồ sơ nộp phải được xác nhận trước ngày cuối của năm. Do đó nên nộp hồ sơ ít nhất 10 ngày trước ngày 31.12 năm hiện tại

 

Công ty ……..
—————————–
Số: ……….

V/v chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———-

………………, ngày ….  tháng …. năm 20…..

 

 

Kính gửi: Chi cục thuế quận …..

 

Tên đơn vị      : Công ty ………………….

Mã số thuế      : ………………

Địa chỉ            : …………..

Công ty ………………… được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ……. ngày …./…./201…. Từ năm ……….. đến năm ………….. Công ty ……………… đã nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

Nay Công ty ……………… muốn chuyển đổi phương pháp nộp thuế sang phương pháp khấu trừ để phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Vậy đơn vị làm công văn này kính đề nghị Chi cục thuế Quận ……….. cho phép đơn vị chuyển đổi phương pháp tính thuế sang phương pháp khấu trừ từ năm ………….

Xin chân thành cảm ơn!

 

TM. Công ty ………………

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ngày đăng: 09:56:52 22/12/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 10:29:30 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”