Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động Mẫu 01/PLI – theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP

 

TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Số: ……./……….                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM ……../ HOẶC NĂM ………

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội Thành phố ……………….

 

  1. Thông tin chung:

– Tên doanh nghiệp:      ………………………..

– Địa chỉ trụ sở chính:    ………………………..

– Điện thoại:                    ………………………..          Email: ……………………………….

– Mã số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ……………………………..

– Lĩnh vực hoạt động:    …………………………

– Ngành nghề kinh doanh chính: …………………………………………………….

 

  1. Thông tin tình hình sử dụng lao động của đơn vị:

  ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC

                                                                                                               (Chữ ký, dấu)

 

 

Ghi chú:
Vị trí việc làm phân loại theo:
Cột (8) Nhà quản lý: Nhóm này bao gồm những nhà lãnh đạo, quản lý làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có giữ các chức vụ, có quyền quản lý, chỉ huy, điều hành;
Cột (9) Chuyên môn kỹ thuật bậc cao: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm ở trình độ cao (đại học trở lên) trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, giáo dục, kinh doanh và quản lý, công nghệ thông tin và truyền thông, luật pháp, văn hóa, xã hội;
Cột (10) Chuyên môn kỹ thuật bậc trung: Nhóm này bao gồm những nghề đòi hỏi kiến thức và kinh nghiêm ở trình độ bậc trung (cao đẳng, trung cấp) về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, sức khỏe, kinh doanh và quản lý, luật pháp, văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, giáo viên, giáo dục, công nghệ thông tin.

 

Tải mẫu văn bản Tại đây.

Ngày đăng: 14:01:28 28/11/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 09:44:39 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”