LỖI FIREWALL CHẶN CAPTCHA GOOGLE

Kiểm tra ứng dụng Google Chrome có qua firewall hay chưa? Nếu chưa thì Accept.

Search (Task bar) -> gõ firewall -> Windows Defender Firewall

Hoặc Control Panel\System and Security\Windows Defender Firewall

 

Setup DNS google: 8.8.8.8 / 8.8.4.4
Xóa cache trình duyệt

Ngày đăng: 10:43:22 21/03/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 11:27:28 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan