Lấy Mật Khẩu Ứng Dụng từ Emai Office 365

1. Đăng nhập tài khoản Office 365.

2. Truy cập đường link https://mysignins.microsoft.com/security-info.

3. Chọn mục Security info -> Add method.

4. Chọn App password.

5. Đặt tên cho mật khẩu ứng dụng, ít nhất là 8 ký tự.

6. Lúc này mật khẩu đã tạo thành công.

Trường hợp bạn không thấy mục App password.

1. Bạn vô mục Active User ->chọn người dùng -> Multi-factor authentication 

Bây giờ, trong trang xác thực đa yếu tố, bạn sẽ thấy người dùng có đang sử dụng MFA hay không.

Như bạn thấy bên dưới, admin CRM được bật Xác thực, nhưng không được thực thi. Vì vậy, bạn phải nhấp vào nút Enfore để thực thi MFA.

2. Nhấn chọn Enforce sẽ hiện thông báo như hình bên dưới và nhấn chọn Enforce multi-factor authentication.

3. Sau khi nhấn chọn Enforce……, bạn sẽ nhận được thông báo thành công như bên dưới.

4. Sau khi bạn chọn Enforced, bạn sẽ thấy trạng thái bên dưới được cập nhật đối với bất kỳ ai thực thi điều này.

Ngày đăng: 11:23:03 17/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:16:43 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan