LẬP BIÊN BẢN XỬ LÝ HÓA ĐƠN TRÊN MATBAO-INVOICE

Biên bản xóa bỏ hóa đơn.

Bước 1: Sau khi thao tác xóa bỏ hóa đơn trên hệ thống Matbao-invoice.

Bạn sẽ vào mục Xóa bỏ hóa đơn -> chọn biểu tượngtrong cột Tạo BB.

Bước 2: Bạn cập nhật và điền thông tin vào biên bản.

Bước 3: Nhấn Lưu, lúc này bạn đã tạo biên bản thành công.

Lưu ý: Nếu bạn muốn đẩy biên bản mà bạn đã soạn sẵn vào hệ thống Matbao-invoice để lưu trữ thì bạn sẽ nhấn vào mục UPLOAD FILE.

Để xem và tải biên bản bạn vô mục Xóa bỏ hóa đơn -> chọn biểu tượngtrong cột Tạo BB.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Để lập biên bản điều chỉnh thông tin/ tăng/ giảm, trước tiên bạn phải điều chỉnh hóa đơn sai sót trên hệ thống Matbao-invoice.

Sau khi lập hóa đơn điều chỉnh xong, bạn sẽ thao tác các bước sau để tạo biên bản.

Bước 1: Bạn sẽ vào mục Danh sách hóa đơn điều chỉnh -> chọn biểu tượngtrong cột Tạo BB.

Bước 2: Bạn cập nhật và điền thông tin vào biên bản.

Bước 3: Nhấn Lưu, lúc này bạn đã tạo biên bản thành công.

Lưu ý: Nếu bạn muốn đẩy biên bản mà bạn đã soạn sẵn vào hệ thống Matbao-invoice để lưu trữ thì bạn sẽ nhấn vào mục UPLOAD FILE.

Để xem và tải biên bản điều chỉnh bạn vào mục Danh sách hóa đơn điều chỉnh và bấm chọn biểu tượng như hình bên dưới.

 

Biên bản thay thế hóa đơn.

Để lập biên bản thay thế hóa đơn, trước tiên bạn phải thay thế hóa đơn sai sót trên hệ thống Matbao-invoice.

Sau khi lập hóa đơn thay thế xong, bạn sẽ thao tác các bước sau để tạo biên bản.

Bước 1: Bạn sẽ vào mục Danh sách hóa đơn thay thế -> chọn biểu tượngtrong cột Tạo BB.

Bước 2: Bạn cập nhật và điền thông tin vào biên bản.

 

Bước 3: Nhấn Lưu, lúc này bạn đã tạo biên bản thành công.

Lưu ý: Nếu bạn muốn đẩy biên bản mà bạn đã soạn sẵn vào hệ thống Matbao-invoice để lưu trữ thì bạn sẽ nhấn vào mục UPLOAD FILE.

Để xem và tải biên bản thay thế bạn vào mục Danh sách hóa đơn thay thế và bấm chọn biểu tượng như hình bên dưới.

Mở rộng.

Tải mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn tại đây.

Tải mẫu biên bản thu hồi hóa đơn tại đây.

Để tải biên bản nhấn biểu tượng (1), để in biên bản nhấn biểu tượng (2) theo hình bên dưới.

Để chỉnh sửa biên bản nhấn biểu tượng (3), để gửi biên bản nhấn biểu tượng (4) theo hình bên dưới.

 

Ngày đăng: 14:22:01 23/05/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 15:29:45 10/08/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan