Hướng dẫn xuất hóa đơn theo Nghị quyết 43/2022/QH15

 

Ngày 11/01/2022 Quốc Hội đã thông qua Nghị Quyết 43/2022/ NĐ-QH15 về giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%

Ngày 28/01/2022 Chính phụ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách miễn giảm thuế theo Nghị Quyết 43/2022/NQ-QH15 thời gian áp dụng từ ngày 01.02.2022 đến hết ngày 31.12.2022

Đối với hang hóa bán bán /dịch vụ đã hoàn thành trước ngày 01.02.2022 sẽ không được áp dụng thuế suất 10% -> 8%

Việc lập hóa đơn giảm thuế suất theo Nghị Quyết 43/2022/NQ-QH15 cần có điều kiện trước tiên là thuế suất 10%

Danh mục các mặt hàng hóa/dịch vụ phải được giảm thuế trừ các mặt hàng trong phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP (DOWNLOAD)

Mức giảm sẽ là 2%.

Trình tự như sau:

  1. Đối với Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có phương pháp tính GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất chọn thuế suất 8%.

Hóa đơn GTGT sẽ có mức thuế suất 8% -> Ký và gửi lên cơ quan thuế

  1. Đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % doanh thu. Khi lập hóa đơn cần chú ý:
  • Lập hóa đơn riêng cho hàng hóa/dịch vụ được giảm thuế theo khoản 4 điều 1. Nếu lập trên cùng một hóa đơn không được giảm thuế thì hóa đơn sẽ bị loại
  • Cách xuất hóa đơn bán hàng cho phương pháp tính % tỷ lệ doanh thu:
    • Thành tiền: Ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm
    • Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ: số tiền đã giảm 20% mức tỷ lệ doanh thu

Đồng thời ghi chú: “ đã giảm số tiền …. tương ứng 20% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị Quyết 43/2022/QH15”

Sau khi chọn thì hóa đơn sẽ hiển thị

Sau đó ký và gửi CQT để cấp mã hóa đơn.

  1. Xử lý điều chỉnh giảm hóa đơn trường hợp chọn sai thuế suất

Danh mục -> Xử lý hóa đơn -> Điều chỉnh hóa đơn. Chọn Mẫu/Ký hiệu, số hóa đơn cần điều chỉnh -> Chọn điều chỉnh giảm

Tên hàng hóa, dịch vụ: Điều chỉnh giảm thuế suất 10% -> 8% mặt hàng……

Chọn thuế suất: 8%

Tiền thuế GTGT: ghi “âm” số tiền thuế điều chỉnh giảm

Lưu và phát hành gửi lên CQT thuế cấp mã.

 

CÁC NHÓM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐƯỢC GIẢM THUẾ GTGT

Theo đó, giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

– Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

– Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định trên được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ AN TOÀN MIFI

Hotline tư vấn: 028 9999 9989 ext 1

Tổng đài hỗ trợ: 028 9999 9989 ext 2

Ngày đăng: 11:01:57 11/03/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 11:38:59 24/04/2023

copyright2

Nội dung liên quan