Hướng Dẫn Tự Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Online Năm 2022

Bước 1:Truy cập vào hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedientu.gdt.gov.vn/ và chọn mục Cá nhân.
Bước 2: Đăng nhập tài khoản nếu có, nếu bạn chưa có tài khoản thì bấm chọn Đăng ký.
Bước 3: Điền thông tin và sau đó chọn mục Cá nhân -> Đăng ký.
Bước 4: Sau khi đăng ký thành công thì nhấp vào nút tiếp tục và hoàn thành đăng ký.
.
Bước 5: Đăng nhập tài khoản vừa mới đăng ký và nhấn chọn Tiếp tục.
Bước 6: Chọn mục Quyết toán thuế -> Kê khai trực tuyến.
Bước 7: Điền nội dung kê khai trực tuyến.
Lưu ý: Mục chọn tờ khai, bạn chọn tờ khai 02/QTT-TNCN- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TT80/2021).
Bước 8: Tích chọn mục Quyết toán phù hợp với người nộp thuế.

Lưu ý: Trường hợp có thu nhập tại hai nơi tức là đã thay đổi nơi làm việc và đã khấu trừ thuế tại nguồn.Khi nhập mã số thuế của đơn vị thực hiện khấu trừ thuế tại thời điểm đang thực hiện quyết toán thuế thì hệ thống sẽ tự nhận diện cơ quan quyết toán thuế trong trường hợp.

Bước 9: Chọn trường hợp Quyết toán thuế.
Bước 10: Chọn loại tờ khai -> Tờ khai chính thức.
Lưu ý: Trường hợp người nộp thuế thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ xét giảm thuế đến cơ quan thuế nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tiếp.
Bước 11: Điền thông tin Năm kê khai, Từ tháng, Đến tháng -> Tiếp Tục.

Bước 12: Lúc này, sẽ hiện tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân và bạn thực hiện khai các thông tin theo tờ khai.

Lưu ý:  Trường hợp người nộp thuế thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì nhấp chọn vào ô vuông.
– Chỉ tiêu [20] = [21] + [23]
– Chỉ tiêu [21]: Tổng thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – (Tổng các khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế TNCN + Tiền lương/công miễn thuế).
  => Thông tường Chứng từ khấu trừ TNCN có trường thu nhập chịu thuế trên chứng từ.
– Chỉ tiêu [23]: Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam.
– Chỉ  tiêu [26]: Giảm trừ bản thân, mức giảm trừ mới nhất hiện tại là 11 triệu/tháng -> giảm trừ nguyên năm
(11tr x 12tháng = 132 triệu).
– Chỉ tiêu [27]: Giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu/người phụ thuộc/tháng.
Hệ thống sẽ tự tính khi nhập số người phụ thuộc. Cách tính như sau:
  VD: Giả sử có 2 người phụ thuộc thì số giảm trừ gia cảnh: 2 NPT x 4,4 triệu x 12 tháng = 105,6 triệu
– Chỉ tiêu [29]: Các khoản đóng bảo hiểm được trừ là các khoản bảo hiểm đã được tổ chức chi trả tiền lương tiền công khấu trừ.
– Chỉ tiêu [30]:  Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ.
– Chỉ tiêu [31]: Tổng TN tính thuế = Tổng TNCT – Tổng TNCT phát sinh tại VN được miễn giảm theo Hiệp định – Các khoản giảm trừ
                                                     = Chi tiêu [20] – [22] – [25]
– Chỉ tiêu [32]: Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ => Hệ thống sẽ tự tính theo lũy tiến.
– Chỉ tiêu [33]: Tổng số thuế nộp trong kỳ [33] = [34] + [35] + [36] – [37] – [38]
– Chỉ tiêu [34]: Số thuế đã khấu trừ tại tổ chức chi trả tiền lương, tiền công (số thuế TNCN trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN hoặc thư xác nhận thu nhập).
– Nếu trường hợp số thuế được khấu trừ dư, cá nhân cần cung cấp đầy đủ thông tin để hoàn trả..
Bước 13: Kiểm tra lại thông tin đã điền và nhấn chọn vào ô vuông.
Bước 14: Tiếp đó nhấn Kết xuất tờ khai dưới định dạng XML.
Bước 15: Bạn chọn Thêm phụ lục nếu muốn đính kèm thêm các chứng từ liên quan nếu có  ->  Hoàn thành kê khai.
Thời gian đợi xác nhận từ Tổng cục Thuế về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử là trong vòng 1 ngày qua tin nhắn SMS.
Bước 16: Sau khi nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ Bạn tiến hành in tờ khai trên máy tính có cài đặt phần mềm iTax viewer và đem nộp tại cơ quan thuế.
Bước 17: Nộp tờ khai tại cơ quan thuế, thành phần hồ sơ cần chuẩn bị để nộp tại cơ quan thuế bao gồm:
  1. Một tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/ QTT- TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80 2021 TT-BTC.
  2. Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
  3. Bản sao bảng xác nhận thu nhập năm.
  4. Bản sao giấy chứng nhận khấu trừ thuế.
  5. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
  6. Bản sao hợp đồng lao động với cơ quan trả thu nhập tại thời điểm quyết toán trong trường hợp được hoàn thuế.

Ngày đăng: 13:08:55 27/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 13:23:50 27/03/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan