HƯỚNG DẪN TRA CỨU CHỮ KÝ SỐ TRÊN HÓA ĐƠN

Bước 1: Download file hóa đơn xml xuống

Bước 2: tra cứu chữ ký số trên hóa đơn

Vào link http://digisign.vn/ . Click “chọn file tải lên” để pp file hóa đơn điện tử cần kiểm tra

Click “Kiểm tra chữ ký số”

Cửa sổ sẽ popup thông báo -> Chọn tải file

Mở file certificate -> Details

Bạn kiểm tra chữ ký trên hóa đơn có đúng với chữ ký số mà bạn đã đăng ký ở Tổng Cục Thuế trong tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT

Ngày đăng: 13:34:24 21/03/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 11:27:01 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan