Hướng dẫn Quản lý hóa đơn đầu vào tự động từ Tổng Cục Thuế

I. Cài đặt cấu hình hóa đơn đầu vào.

Bước 1: Tại mục Quản lý Hóa đơn, anh/chị chọn Quản lý hóa đơn đầu vào, khi đó giao diện sẽ hiển thị như sau:

 

Bước 2: Anh/chị chọn mục Cấu hình.

 

Bước 3: Nhấn chọn Tạo mới.

Lưu ý: khi cấu hình lấy hóa đơn đầu vào tự động từ Tổng cục Thuế, anh/chị để trống các trường thông tin.

 

Bước 4: Nhấn Lưu cấu hình.

Khi đó hệ thống sẽ xuất hiện Mã key cài đặt

 

Bước 5: Nhấn tải ứng dụng hóa đơn đầu vào.

Anh/chị giải nén file, thực hiện cài đặt.

 

Nhấn Next.

Khi đó anh/chị đã thực hiện cài đặt ứng hóa đơn đầu vào đã thành công.

Bước 6: Cấu hình mã định danh.

Anh/ chị thực hiện lấy mã key ở phần cấu hình nhập vào ô mã định dạnh. Nhấn Lưu cấu hình.

Hệ thống báo Cập nhât thông tin thành công.

Bước 7: Đăng nhập thông tin tài khoản trang hoadondientu.gdt.gov.vn.

 

Hệ thống báo Đăng nhập thành công.

II. Kiểm tra hóa đơn đầu vào:

Bước 1: Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn đầu vào đã được upload lên.

 

Bước 2: Nhấn biểu tượng xem để kiểm tra kết quả.

 

Bước 3: Xem kết quả kiểm tra hóa đơn.

 

Cảm ơn anh/ chị đã theo dõi bài viết!

Ngày đăng: 20:42:50 13/06/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 12:49:26 07/08/2023

adminsp adminsp

Nội dung liên quan