HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ NHÂN KINH DOANH

Để khai thuế online đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh cần có tài khoản giao dịch Thuế điện tử, người nộp thuế có thể xem hướng dẫn chi tiết về cách thức đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử tại website của Tổng cục Thuế. 

Cách 1: Khai thuế trực tuyến ( online)

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn sau đó vào phân hệ cá nhân màn hình sẽ hiển thị như sau: 

  • Cần lưu ý khai địa chỉ kinh doanh đúng với địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý đối với các thông tin về địa chỉ số điện thoại email do người nộp thuế đã khai khi đăng ký tài khoản điện tử được ứng dụng hỗ trợ tự động cập nhật vào tờ khai 01/CNKD thì người nộp thuế không cần phải khai các thông tin này.

Bước 7: Nhập số tiền nộp thuế khai doanh thu tính thuế giá trị gia tăng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ khai thuế theo từng nhóm ngành nghề. 

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh không chịu thuế giá trị gia tăng không phải khai thuế giá trị gia tăng thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng không % theo pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì người nộp thuế không phải khai doanh thu tính thuế giá trị gia tăng phát sinh đối với hoạt động này nhưng vẫn phải khai doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân.

Bước 8: Sau khi khai xong tờ khai 01/CNKD, nhấn chọn câu 01-2/BK-HDKD trường hợp trên màn hình không hiển thị mẫu 01-2/BK-HDKD để bạn chọn thì nhấn chọn thêm phụ lục sau đó chọn phụ lục 01-2/BK-HDKD bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh và nhấn chọn chấp nhận màn hình sẽ hiển thị tên phụ lục 01-2/BK-HDKD như trên.

Bước 9: Thực hiện khai đầy đủ thông tin tại mục 1 vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng và mục 2 chi phí quản lý.

Bước 10: Bấm lưu bản nháp và hoàn thành kê khai.

Bước 11: Màn hình sẽ hiển thị tờ khai người nộp thuế đã khai xong để nộp tờ khai nơi nộp thuế.

Nhấn chọn nộp tờ khai, sau khi nhấn chọn nộp tờ khai màn hình hiển thị thông tin xác thực nộp tờ khai.

Bước 12: Nhập mã kiểm tra, nhấn chọn tiếp tục màn hình hiển thị giao diện đính kèm tài liệu thì bấm bỏ qua.

Bước 13: Hệ thống ứng dụng của Tổng cục Thuế sẽ tự động gửi mã OTP vào điện thoại của người nộp thuế đã cung cấp khi đăng ký tài khoản giao dịch điện tử. Sau khi nhập đúng mã OTP, hệ thống sẽ thông báo gửi tờ khai thành công.

Cách 2: Khai thuế trên ứng dụng HTKK

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng HTKK phiên bản mới nhất nhập mã số thuế sau đó nhấn chọn đồng ý.

Bước 2: Thực hiện khai đầy đủ các thông tin có dấu sao đối với thông tin đơn vị chủ quản thông tin đại lý thuế đơn vị ủy quyền.

Nếu có thì tích chọn và kê khai Nếu không có thì không phải khai. Sau khi khai xong người nộp thuế Nhấn chọn ghi và đóng màn hình ứng dụng trở về giao diện ban đầu.

Bước 3: Nhấn chọn mục thuế khoán và thuê tài sản chọn 01/CNKD tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh.

Bước 4: Chọn tờ khai tháng hoặc tích chọn tờ khai quỹ đồng thời tích chọn phụ lục bảng kê 01-2/BK-HDKD sau đó nhấn chọn đồng ý.

Bước 5: Thực hiện khai đầy đủ các thông tin tại tờ khai 01/CNKD và phụ lục 01-2/BK-HDKD tương tự như hướng dẫn tại cách 1 khai thuế trực tuyến.

Bước 6: Sau khi khai xong mình nộp thuế, nhấn chọn ghi để lưu dữ liệu trên ứng dụng.

  • Nếu người nộp thuế khai sai hoặc khai thiếu thông tin ứng dụng sẽ hiển thị nội dung cảnh báo để người nộp thuế hoàn thiện tờ khai.
  • Nếu người nộp thuế khai đúng ứng dụng sẽ hoàn thành việc lưu dữ liệu. Nhấn chọn kết xuất để kết xuất tờ khai.
Lưu ý: Khi kết xuất người nộp thuế kết xuất dữ liệu dạng xml để gửi tờ khai online giữ nguyên tên file dữ liệu được
Cảm ơn bạn đã theo dõi !

Ngày đăng: 15:36:18 14/02/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:29:36 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan