HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ NHÂN KINH DOANH

Tại luật Quản lý thuế số 38 và thông tư số 40 ngày 1 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính có bổ sung hướng dẫn mới về phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khaI, sau đây gọi chung là người nộp thuế:
Một số quy định chung về hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai như sau:
Đối tượng áp dụng bao gồm
  • Hộ kinh doanh quy mô lớn.
  • Hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.
I. Tiêu chí đối với hộ kinh doanh quy mô lớn cụ thể:
Về thực hiện khai thuế
  • Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý.
  • Phải thực hiện chế độ kế toán hóa đơn chứng từ theo quy định.
  • Không phải quyết toán thuế.
Việc thay thuế theo quý
  • Xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế.
  • Được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.
  • Các thông tin tại chỉ tiêu 18 chỉ áp dụng đối với trường hợp cá nhân kinh doanh chưa đăng ký thuế thì mới phải khai do vậy người nộp thuế đã đăng ký thuế thì không phải khai chỉ tiêu 18.

Bước 2: Chọn kỳ tính thuế tháng hoặc quý.

Chọn phụ lục bảng kê 01-2/BK-HĐKD, sau đó Nhấn chọn đồng ý.

Màn hình hiển thị thông tin tờ khai, người nộp thuế thực hiện khai đầy đủ các thông tin tại tờ khai 01- CNKD và phụ lục bảng kê 01-2/BK-HĐKD.

Lưu ý: Khi kết xuất XML người nộp thuế giữ nguyên tên file dữ liệu được mặc định khi Kết xuất.

 
Bạn chọn đăng nhập.
Nhập mã số thuếmã kiểm tra, nhấn tiếp tục.
Sau đó nhập mật khẩu và nhấn đăng nhập.

Chọn tờ khai 01/CNKD tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh.

 Nhấn chọn tệp để tài file dữ liệu mà người nộp thuế đã Kết xuất từ ứng dụng htkk, nhập mã xác nhận thông tin sau đó Nhấn chọn gửi tờ khai.

Màn hình hiển thị giao diện đính kèm phụ lục bỏ qua bước này và Nhấn chọn tiếp tục.

Màn hình hiển thị giao diện thông  đã nộp tờ khai thành công.

Lưu ý: nếu đã có tài khoản thuế điện tử không cần phải nộp tờ khai bản Giấy đến cơ quan thuế mà chỉ cần gửi tờ khai Online để gửi tờ khai bạn truy cập vào địa chỉ.

Ngày đăng: 16:24:53 15/02/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:25:54 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan