Hướng dẫn đăng ký chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử online Cục thuế Hồ Chí Minh

Theo Công văn thông báo của CQT:” Từ ngày 01/07/2022, các tổ chức khấu trừ thuế TNCN bắt buộc phải chuyển đổi áp dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Thủ tục đăng ký, sử dụng theo thủ tục đăng ký chứng từ khấu trừ tự in theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC”.

MIFI hướng dẫn Quý Khách các bước để thực hiện đăng ký phát hành CT khấu trừ thuế TNCN điện tử và hủy Chứng từ giấy cũ:

Đối với các tổ chức thuộc quản lý của Cục thuế HCM thì các tổ chức nộp hồ sơ trên trang: https://hcmtax.gov.vn/ thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên https://hcmtax.gov.vn

Để đăng ký tài khoản trên trang thuế Hồ Chí Minh Quý Khách cần phải đăng ký và kích hoạt tài khoản qua điện thoại. Link: https://hcmtax.gov.vn/bai-viet/huong-dan-su-dung-ung-dung-hcmtax-093841.html

Bước 2: Chuẩn bị các hồ sơ đăng ký và hủy Chứng từ khấu trừ thuế TNCN cần và đủ:

MIFI sẽ chuẩn bị hồ sơ cho quý khách – Quý khách vui lòng kiểm tra thông tin chính xác và bổ sung thông tin còn thiếu trước khi gửi lên CQT bao gồm:

  1. Mẫu 02/PH-BLG thông báo phát hành (Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP): file đính kèm.
  2. Mẫu chứng từ khấu trừ thuế: Sử dụng mẫu 03/TNCN chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC: file đính kèm. Bao gồm mẫu hóa đơn và quyết định sử dụng CT khấu trừ thuế TNCN của doanh nghiệp
  3. Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN: file đính kèm. Bao gồm bảng kê tình hình sử dụng và công văn thông báo hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN của doanh nghiệp

*Lưu ý: Tất cả hồ sơ Quý Khách vui lòng in ra, đóng dấu, đóng giáp lai với hồ sơ có nhiều trang và scan dưới dạng .pdf để gửi lên Thuế.

Bước 3: Nộp hồ sơ trên HOCHIMINH TAX:

  • Khi Thuế Hồ Chí Minh xác nhận tài khoản đăng ký thành công:
  • Tại màn hình hiển thị, chọn Tiện ích -> Gửi văn bản đến Cơ quan thuế.

  • Màn hình hiển thị chức năng Gửi văn bản đến Cơ quan thuế, người nộp thuế chọn Lĩnh vực -> Hóa đơn – Chứng từ:

  • Chọn (1) “Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ thuế NĐ 123/2020”:

 

  • Chọn (2) “Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế NĐ 123/2020” : Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng theo Thông tư 37/2010/TT-BTC

 

Bước 4: Nộp hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN 1 lần nữa trên trang thuedientu.gov.vn để Cục/ Chi cục Thuế quản lý và đối chiếu lại trên trang https://hcmtax.gov.vn/:

Đến kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân: 05/KK-TNCN. Quý Khách vui lòng đính kèm những tờ khai sau:

  1. Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN .xml: HTKK -> Hóa đơn -> Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  1. Đăng nhập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn -> Nộp tờ khai 05/KK-TNCN (TT80/2021)

Sau đó tra cứu tờ khai 05/KK-TNCN -> Gửi phụ lục -> đính kèm bảng kê sử dụngbáo cáo tình hình sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Tính tới ngày 13.07.2022 Thuế điện tử không hỗ trợ gửi phụ lục đối với Tờ khai 05/KK-TNCN (TT80/2021) => Quý Khách có thể liên hệ thuế viên về vấn đề này

Lưu ý: trên trang https://thuedientu.gdt.gov.vn chỉ nhận file .doc và .xml. Do đó, Doanh nghiệp add hồ sơ báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN vào tài liệu .doc.

Ngày đăng: 17:14:54 29/07/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 11:24:55 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan