HƯỚNG DẪN CÀI PHẦN MỀM KÝ SỐ MATBAO-INVOICE (PHIÊN BẢN 1.0)

 

I. Cài phần mềm ký số:

Cài đặt: vào trang quản trị hóa đơn điện tử …. Matbao-invoice

Vào Danh Mục -> Chữ Ký

Download và chạy MatBaoDigitalSignature.exe cài đặt -> next hoàn tất.

 • Kiểm tra phần mềm ký số đã chạy chưa?

Tìm lưu trữ phần mềm ký số đã cài:

Cách 1:

Search: “Matbao” -> MatbaoDigitalsingature -> Open

Sẽ mở cửa sổ POPUP báo đường dẫn -> Browse -> Mở ra đường dẫn lưu trữ

Cách 2:  Kiểm tra hệ điều hành Windows 32/64 bit

 

Nếu Windows 32 bit -> Lưu C:\Program Files\MatBaoDigitalSingature

Nếu Windows 64 bit -> lưu C:\Program Files (x86)\MatBaoDigitalSingature

Chạy  MatBaoDigitalSingature (APP)

Nếu màn hình hiện dòng info: ApplicationMethod@start -> OK

 

Nếu màn hình hiện và tắt trong 3s thì phần mềm ký số không chạy:

   • Máy chưa cài Java thì tự động phần mềm chuyển link download Java và cài đặt.
   • Cài Java và chạy lại phần mềm OK

Cấu hình của máy tính chưa cho phép cài đặt regedit.

 • Bước 1: Bên góc trái màn hình máy tính, bạn nhấn vào ô tìm kiếm, gõ regedit, chọn Run as administrator.
 • Bước 2: Khi vào bạn bạn chọn Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Google\Chrome\NativeMessagingHosts\
  xem có mb.digital.signature chưa? Nếu có kiểm tra đã có file Defaullt hay chưa, nếu chưa thì:
  Nhấp chuột phải (Right Click) -> New -> Key với

Name: Default

Nhấn chuột phải vào file Default và copy dòng:

C:Program Files (x86)\MatBaoDigitalSingaturemb.digital.signature.json

C:\Program Files (x86)\MatBaoDigitalSingature\mb.digital.signature.json

C:\Program Files\MatBaoDigitalSingature\mb.digital.signature.json

–> nhấn OK.

II. ADD EXTENSION MIFI trình duyệt:

Cách 1: Danh Mục -> Chữ ký số -> cài đặt extention

Cách 2: Setting trình duyệt -> Extensions -> Chrome Web Store -> gõ: mifi vn -> Extension Mifi -> click để add

Bạn tham khảo hướng dẫn!

Ngày đăng: 09:15:43 21/03/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 16:12:35 10/08/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan