Đăng ký/ thay đổi thông tin sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN (mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT)

Trong Danh Mục -> Đăng ký/Thay đổi TT SDHD -> Tạo mới -> Điền thông tin vào tờ mẫu Đăng ký sử dụng hóa đơn như sau:
1. Phần thông tin chung bạn sẽ điền như sau:

Thông tin chung

 • Hình Thức: Bạn sẽ chọn Đăng ký (trường hợp đăng ký sử dụng lần đầu) hoặc Thay đổi (sửa đổi, bổ sung thông tin từ lần 2 trở đi)
 • Tên đơn vị và Mã số thuế hệ thống sẽ lấy tự động dựa theo thông tin đơn vị của bạn
 • Cơ quan thuế quản lý: Bạn nhập tên cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp của bạn (chọn đúng tên thuế mà hệ thống gợi ý)
 • Địa danh và mã cơ quan thuế quản lý hệ thống sẽ được lấy tự động.
 1. Thông tin người liên hệ: đây là thông tin rất quan trọng, cần nhập chính xác, nên sử dụng email của công ty để dễ dàng theo dõi cho các công việc liên quan sau này.

Lưu ý: số điện thoại cần nhập đúng theo hình bên dưới, vd: 02899999989, không nhập 028.9999.9989

 1. Hình Thức hóa đơn:

 • Nếu bạn chọn Không có mã của cơ quan thuế: thì phương thức chuyển dữ liệu là Chuyển đầy đủ thông tin hóa đơn (hệ thống sẽ ẩn đi nút chuyển bảng tổng hợp dữ liệu điện tử)

Lưu ý: nếu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trước đó loại có mã thì vẫn giữ thông tin đăng ký sử dụng lần trước, chỉ bổ sung thêm đối với Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

 1. Hình thức gửi dữ liệu: để trống

  • Hình thức gửi dữ liệu: Bạn chọn chuyển dữ liệu qua tổ chức truyền nhận.
 1. Loại hóa đơn sử dụng: Chứng từ thu nhập cá nhân, bạn chọn nhấn chọn các loại hóa đơn khác.

 1. Tải chữ ký số: cắm chữ ký token vào máy tính, sau đó bạn chọn mục Tải chữ kýđể hệ thống ghi nhận chữ ký số của bạn vào trong bảng bên dưới , tiếp theo bạn nhấn Lưu dữ liệu .

Nếu bạn muốn thêm chữ ký số nữa thì bạn sẽ nhấn vào dấu + để thêm.

Lưu ý: Bạn sử dụng bao nhiêu chữ ký số để ký hóa đơn, thì bạn phải điền đầy đủ bấy nhiêu chữ ký số mà bạn dùng .

 1. Ký số tờ khai và gửi cho Cơ quan thuế:

Lúc này, bạn sẽ không cần làm gì hết, hệ thống MIFI sẽ hỗ trợ bạn truyền tờ khai đăng ký lên thuế

Để kiểm tra tờ khai đã được gửi đi hay chưa, bạn nhấn quay lại hoặc nhấn vào Đăng ký/Thay đổi TT SDHĐ cũng sẽ theo dõi ở mục Trạng thái

 

Chờ Cơ quan thuế chấp nhận tờ khai: Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định 123 cho bạn.

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”