ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

I. Trình tự thực hiện đăng ký:

        Bước 1: Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.
        Bước 2: Người nộp hồ sơ có thể nộp tại Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) .
        Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ. Sau đó, trong cùng ngày, hồ sơ sẽ được chuyển đến phòng Tài chính – Kế hoạch để được xử lý, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
        Bước 4: Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).
        Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc Thông báo sửa đổi bộ sung hồ sơ tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

II. Thành phần hồ sơ:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh; Phụ lục III-1.docx Bản chính: 1 – Bản sao: 0
Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; Bản chính: 1 – Bản sao: 0
Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh; Biên bản họp Bản chính: 0 – Bản sao: 1
Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. Giấy ủy quyền Bản chính: 0 – Bản sao: 1

Ngày đăng: 17:11:24 13/02/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:37:21 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan