Cục Thuế Bình Định hướng dẫn cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

 

I. HỒ SƠ  GỒM CÓ:

  1. Đơn đề nghị cấp hóa đơn có mã của Cơ Quan Thuế (Mẫu 06/ĐN-PSDT);
  2. Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ, cá nhân;
  3. Biên bản bản sao nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;
  4. Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ đề nghị cấp hóa đơn (nếu mua hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế theo phương pháp kê khai phải có hóa đơn kèm theo);
  5. Tờ khai thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh (Mẫu số 01/CNKD)

Lưu ý:

  • Đối với hóa đơn xuất nhân công, ngoài việc phải kê khai nộp thuế đối với hoạt động dịch vụ, còn phải kê khai khấu trừ nộp thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công 10% (Mẫu 05/KK-TNCN)
  • Việc đề nghị cấp hóa đơn điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh mà thực tế không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo là hành vi vi phạm pháp luật thuế, và có thể phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

II. NƠI NỘP HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CẤP LẺ HÓA ĐƠN:

  • Nộp hồ sơ tại Đội quản lý thuế liên phường, xã.
  • Đội quản lý thuế liên phường, xã kiểm tra hồ sơ và lập phiếu chuyển gửi về Đội Tuyên Truyền – Hỗ trợ NNT-TB&TK kiểm soát lại hồ sơ.

 

Ngày đăng: 16:29:03 15/08/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 09:41:53 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan