Công Văn xin hoãn thanh tra thuế

 

 

 

CÔNG TY ……………………

Số: 01/CVHTT

V/v xin lùi thời gian kiểm tra thuế năm 20…

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

……, ngày …tháng … năm 20..

         

         Kính gửi: – Phòng thanh tra thuế số …

– Chi Cục Thuế ………

– Đoàn Thanh tra thuế

 

Công ty …………….., Mã số thuế: ………..; Được thành lập theo giấy phép kinh doanh số ……….Do sở KHĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày ………….., thay đổi lần… ngày ….. /………/20…;

Địa chỉ:

Lĩnh vực hoạt động chính:

Vào ngày…. tháng 04/20… Công ty chúng tôi nhận được thư ngỏ thanh tra thuế ngày …………. về việc người nộp thuế thuộc kế hoạch thanh tra năm 20.. của Cục thuế…

Hiện nay công ty chúng tôi đang tiến hành di dời tài liệu để sửa chữa hạ tầng trụ sở chính tại……………………………………. .

Vì vậy, công ty chúng tôi làm công văn này đề nghị quý Phòng thanh tra thuế số….. –  Chi Cục thuế ………, đoàn thanh tra cho phép   tạm lùi thời gian thanh tra thuế  đối với  công ty chúng tôi vào trung tuần tháng …. năm 20…

Công ty chúng tôi sẽ cố gắng sữa chữa và hoàn thiện sớm trụ sở để tiếp đón Đoàn thanh tra trong thời nhanh nhất có thể.

Công ty chúng tôi cam kết sự trung thực về các thông tin kể trên và sẽ hợp tác tốt nhất với quý phòng thanh tra thuế số …… – Chi  Cục thuế……. và đoàn thanh tra tại thời điểm thanh tra quyết toán thuế năm ……..tại công ty chúng tôi.

Trân trọng kính gửi và mong nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Quý cơ quan.

CÔNG TY ……………………………  

                                                                         ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

 

Tải mẫu văn bản tại đây.

                                             

Ngày đăng: 10:35:36 17/08/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 11:14:17 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”