Công văn 9578/CTHN-TTHT v/v hoàn thuế GTGT đối với dự án viện trợ không hoàn lại

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 9578/CTHN-TTHT

V/v hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án 

viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội
(Địa chỉ: Tầng 7 Cung Tri Thức thành phổ – số 80 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vong, quận cầu Giấy, TP Hà Nội –  MST: 0101826635)

    Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 13/CTDHN-CP ngày 08/02/2023 của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội) hỏi về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án viện trợ không hoàn lại, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

    Căn cứ Khoản 6 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) quy định đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT:

    “Điều 18. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT

6. Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo:
a) Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chỉnh, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng hóa, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.
b) Tổ chức ở Vỉêt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dư án viện trợ không hoàn lại, viên trợ nhân đạo tại Việt Nam thì đươc hoàn thuế GTGT đã trả của hàng hóa, dịch vụ đó.
      Ví dụ 84: Hội chữ thập đỏ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền để mua hàng viện trợ nhân đạo cho nhân dân các tỉnh bị thiên tai là 200 triệu đồng. Giá trị hàng mua chưa có thuế là 200 triệu đồng, thuế GTGT là 20 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế theo quy định là 20 triệu đồng.

       Căn cứ các quy định trên, trường hợp Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội sử dụng nguồn kinh phí được chuyển từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (tổ chức trong nước) để mua sắm trang thiết bị để thực hiện dự án viện trợ không hoàn lại thì không thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Khoản 6 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

       Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc đề nghị đơn vị tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 6 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Hội Chữ thập đỏ Thành/phố Hà Nội được biết và thực hiện.

Nơi nhận:     

  • Như trên;
  • Phòng NVDTPC;                                                                       
  • Phòng TTKT6;
  • Website Cục Thuế;
  • Lưu: VT, TTHT(2).

Tải mẫu văn bản tại đây.

 

Cảm ơn bạn đã theo dõi !

Ngày đăng: 17:27:52 10/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:15:54 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan