Công văn 34134/CTHN-TTHT v/v xuất hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34134/CTHN-TTHT

V/v xuất hóa đơn

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH HONCH

(Địa chỉ: sỗ 25 phố Thọ Tháp, phường Dịch Vọng Hậu, Q. cầu Giấy, TP Hà Nội; MST: 0109976015)

  Trả lời công văn số 042023/HONCH ngày 18/4/2023 của Công ty TNHH HONCH (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về hóa đơn, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  – Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ:

  + Tại Điều 4 quy định nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ:

  “1. Khi bán hàng hóa’, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua …”

  + Tại Điều 9 quy định về thời điểm lập hóa đơn như sau:

  “2. Thời điểm lập hóa đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp; dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền (không bao gồm trường hợp thu tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng cung cấp các dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng).

  1. Thời điểm lập hóa đơn đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

    l) Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ chuyển tiền qua ví điện tử, dịch vụ ngừng và cấp điện trở lại của đơn vị phân phối điện cho người mua là cá nhân không kinh doanh (hoặc cá nhân kinh doanh) nhưng không có nhu cầu lấy hóa đơn thì cuối ngày hoặc cuối tháng đơn vị thực hiện xuất hóa đơn tổng căn cứ thông tin chi tiết từng giao dịch phát sinh trong ngày, trong tháng tại hệ thống quản lý dữ liệu của đơn vị. Đơn vị cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác nội dung thông tin giao dịch và cung cấp bảng tổng hợp chi tiết dịch vụ cung cấp khi cơ quan chức năng yêu cầu. Trường hợp khách hàng yêu cầu lấy hóa đơn theo từng giao dịch thì đơn vị cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn giao cho khách hàng. ”

  Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  Trường hợp Công ty có hoạt động xuất bán cổ phiếu thì thực hiện xuất hóa đơn theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

  Đề nghị Công ty căn cứ các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên và đối chiếu với tình hình thực tế của Công ty để thực hiện đúng theo quy đinh.

  Trong quá trình thực hiện chính sách thuế nếu còn vướng mắc, Công ty có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website https://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra – Kiểm Tra số 9 để được hỗ trợ giải quyết.

  Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH HONCH được biết và thực hiện.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Phòng NVDTPC;
  • Phòng TKT9; 
  • Website Cục thuế;
  • Lưu: VT,TTHT(2). 

Tải mẫu văn bản tại đây.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 11:22:45 19/05/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 11:22:45 19/05/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan