Các Điểm Mới Đối Với Chứng Từ Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân

1. Đăng ký tờ khai 01/ĐKTĐ- HDDT.

Theo Tổng Cục Thuế, Từ ngày 01/07/2022 Cơ quan Thuế sẽ không cấp Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân giấy mà các tổ chức chi trả thu nhập phải chuyển sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử. Đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Và hình thức đăng ký Chứng Từ Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân với cơ quan thuế sẽ phải nộp tờ khai đăng ký 01/ĐKTĐ- HDDT.

Để đăng ký tờ khai Chứng Từ Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân trên trang quản lý hóa đơn MIFI, bạn sẽ thực hiện các bước như hình và điền thông tin vào tờ khai.

2. Những tiêu thức BẮT BUỘC trong phần THÔNG TIN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHẤU TRỪ trên mẫu Chứng Từ Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân.

Những điểm thay đổi thông tin trên mẫu:

Mẫu cũ

Mẫu mới theo Quyết định 1510
– Bạn chỉ cần điền thông tin thời điểm trả thu nhập tháng……năm……. – Bạn phải điền thời điểm trả thu nhập từ tháng……..đến tháng……..năm.

  • Từ tháng: Tháng bắt đầu trả thu nhập
  • Đến Tháng: Tháng cuối cùng trả thu nhập
– Bảo hiểm (Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc): không có – Bảo hiểm (Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc): bắt buộc có

Vậy những tiêu thức nào bắt buộc thể hiện trên mẫu Chứng Từ Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân.

  • [14] Khoản thu nhập
  • [14a] Thời điểm trả thu nhập:
    • Từ tháng (Tháng bắt đầu trả thu nhập)… đến tháng (Tháng cuối cùng trả thu nhập)…….. Năm …. (Thời điểm trả thu nhập)
  • [15] Bảo hiểm (Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc)
  • [16] Tổng thu nhập chịu thuế (Tổng thu nhập chịu thuế phải khấu trừ)
  • [17] Tổng thu nhập tính thuế
  • [18] Số thuế (Số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ)

Dưới đây là mẫu tham khảo Chứng Từ Khấu Trừ Thuế Thu Nhập Cá Nhân và có sửa đổi theo quyết định 1510.

Cảm ơn bạn đã theo dõi!

Ngày đăng: 10:14:10 16/03/2023

Ngày cập nhật mới nhất: 10:19:01 24/04/2023

admin

Xin chào, tôi là thành viên của Support MIFI.
“Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu lớn của tôi”

Nội dung liên quan