Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm 2021 chính xác và nhanh nhất

0
(0)

Cách lập báo cáo tài chính năm 2021 là vấn đề mà nhiều kế toán viên quan tâm. Làm thế nào để có thể lập báo cáo tài chính chính xác và nhanh nhất? MIFI sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc ngay trong bài viết này.

1. Cách lập báo cáo tài chính năm 2021 chính xác và dễ dàng

1.1. Quy định cần tuân thủ khi lập báo cáo tài chính năm 2021

Trước khi lập báo cáo tài chính năm, kế toán viên phải xác định chế độ kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng để thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài chính.

cách lập báo cáo tài chính 2021

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính 2021 chính xác.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoại trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có hơn 50% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Nhà nước, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã thì lập báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Bộ báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối tài khoản, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Đối với các doanh nghiệp lớn thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế thì lập báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Bộ báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính.

cách lập báo cáo tài chính năm 2021

Kế toán viên cần xác định chế độ kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng để lập báo cáo tài chính theo quy định.

1.2. Hướng dẫn từng bước lập báo cáo tài chính năm 2021

Để có thể lập báo cáo tài chính năm 2021 chính xác, kế toán viên nên thực hiện theo những bước cơ bản sau đây:

Bước 1: Sắp xếp chứng từ và sổ sách kế toán.

Trong quá trình làm việc, đôi lúc tài liệu kế toán chưa được sắp xếp theo đúng vị trí. Chính vì thế, nhiệm vụ đầu tiên mà kế toán viên cần thực hiện là sắp xếp lại chứng từ, sổ sách kế toán theo trình tự thời gian.

Việc này sẽ giúp cho quá trình kiểm tra và lập báo cáo tài chính năm được diễn ra thuận lợi, dễ dàng.

Bước 2: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính.

Khi đã có đầy đủ các chứng từ kế toán cần thiết, kế toán viên tiến hành kiểm tra tín hợp lệ, hợp pháp. Đồng thời, kế toán viên cần hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính theo đúng quy định.

Kế toán viên phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc kế toán khi hạch toán để giảm thiểu các rủi ro tài chính.

Bước 3: Phân loại các nghiệp vụ phát sinh theo mốc thời gian tháng, quý.

Ở bước này, kế toán viên cần thực hiện phân loại các nghiệp vụ phát sinh như: chi phí trả trước, chi phí khấu hao tài sản cố định,…

Việc phân loại sẽ giúp xác định được chính xác khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra cho từng tháng, quý.

Bước 4: Rà soát và tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh theo từng nhóm tài khoản.

Việc rà soát, tổng hợp các nghiệp vụ theo từng nhóm tài khoản sẽ hạn chế những sai sót trong quá trình lập báo cáo tài chính năm.

hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính 2021

Sắp xếp chứng từ, sổ sách kế toán là bước quan trọng trong việc lập báo cáo tài chính.

Kế toán viên có thể tiến hành rà soát theo các nhóm tài khoản sau đây:

 • Hàng tồn kho: Kiểm tra hàng tồn kho có đang bị âm hay không.
  Nếu trường hợp âm xảy ra, kế toán viên cần phải tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra phương án điều chỉnh hợp lý. Áp dụng giá vốn hàng tồn kho theo phương pháp tính hàng tồn kho đã đăng ký.
 • Nợ phải thu, nợ phải trả: Đối chiếu với khách hàng, nhà cung cấp thông qua biên bản đối soát công nợ để kiểm tra các công nợ đã phát sinh trong kỳ. Đồng thời, dự đoán các vấn đề công nợ cũng như công nợ về thuế có thể gặp phải để đưa ra hướng điều chỉnh hợp lý nhằm hạn chế các rủi ro cho doanh nghiệp.
 • Các khoản đầu tư: Kiểm tra lại các hồ sơ đầu tư và phương pháp hạch toán để ghi nhận đầu tư theo đúng với báo cáo tài chính bên nhận đầu tư đã cung cấp.
 • Các khoản chi phí trả trước: Kế toán kiểm tra các khoản chi phí trả trước đã được kê khai, phân bổ theo đúng thực tế phát sinh hay chưa.
 • Tài sản cố định: Kiểm tra, tính toán nguyên giá, thời gian sử dụng, nguyên tắc ghi nhận và phân bổ khấu hao đúng theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC, Thông tư 28/2017/TT-BTC.
 • Doanh thu: Kiểm tra doanh thu của hàng hóa, dịch vụ đã phản ánh theo giá cả của thị trường hay không. Đồng thời, xem xét biến động của giá bán và nguyên nhân biến động để đưa ra điều chỉnh phù hợp.
 • Giá vốn: Kiểm tra và đảm bảo giá vốn của từng mã hàng hóa, dịch vụ. Các thông tin cần được phản ánh chính xác thể hiện ở lãi gộp.
 • Chi phí quản lý: Kiểm tra và đảm bảo sự hợp lý của các khoản chi phí, tỷ lệ chi phí trên doanh thu, các tài khoản, việc ghi nhận cần được phản ánh đúng với thực tế, phù hợp với nguyên tắc kế toán.

Nếu trong quá trình rà soát, kế toán viên phát hiện ra sai sót thì cần phải tìm ra nguyên nhân để kịp thời khắc phục nhằm đảm bảo tính chính xác cho báo cáo tài chính năm.

>> Đọc thêm: Hướng dẫn quyết toán thuế doanh nghiệp

Bước 5: Thực hiện bút toán kết chuyển.

Khi đã rà soát kỹ và đảm bảo kiểm tra các số liệu cần thiết, kế toán thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ. Sau khi kết chuyển, các tài khoản từ đầu 5 đến đầu 9 không có số dư cuối kỳ.

Bước 6: Lập báo cáo tài chính năm.

Sau khi đã tổng hợp hết tất cả số liệu, kế toán viên lập báo cáo tài chính trên phần mềm Hỗ trợ khai thuế (HTKK) theo thứ tự sau:

 • Đăng nhập vào phần mềm HTKK bằng tài khoản của doanh nghiệp.
 • Chọn chức năng “Báo cáo tài chính” và lựa chọn bộ báo cáo tài chính phù hợp với chế độ kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng.
 • Màn hình hiển thị giao diện “Niên độ tài chính”, điền đầy đủ thông tin được yêu cầu rồi nhấn “Đồng ý” để giao diện “Nhập tờ khai” hiển thị.
 • Ở giao diện “Nhập tờ khai”, kế toán viên điền đầy đủ thông tin được yêu cầu ở 3 bảng CĐKT, KQHĐSXKD, LCTTTT/LCTTGT. Sau khi hoàn tất các thao tác, kế toán viên nhấn “Ghi” và đợi thông báo “Đã ghi dữ liệu thành công” là hoàn thành.
 • Kế toán thực hiện “Kết xuất XML” và lưu file dữ liệu vào máy tính để nộp lên cơ quan thuế.

2. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2021

cách lập báo cáo tài chính cho năm 2021

Kế toán viên phải nắm được chính xác thời hạn nộp báo cáo tài chính năm.

Điểm a, Khoản 2, Điều 44, Luật Quản lý Thuế 2019 quy định:

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Theo đó, dự kiến thời hạn nộp báo cáo tài chính và hồ sơ quyết toán thuế năm 2021 chậm nhất là ngày 31/03/2022.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế có thể điều chỉnh thời hạn này tùy thuộc vào tình hình kinh tế.

Vì vậy, doanh nghiệp nên cập nhật thông tin về thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2021 thường xuyên để nắm được thông tin chính xác.

Như vậy, cách lập báo cáo tài chính năm 2021 đã được MIFI liệt kê ra thành từng bước cụ thể. Mong rằng những thông tin trên có thể giúp kế toán viên lập báo cáo tài chính một cách chính xác và hạn chế được các rủi ro.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0