Nhóm đối tượng được sử dụng hoá đơn điện tử miễn phí là ai?

0
(0)

Đối tượng nào được sử dụng hoá đơn điện tử miễn phí? Cùng MIFI tìm hiểu rõ hơn về hoá đơn điện tử miễn phí và các đơn vị kinh doanh được phép sử dụng loại hình hoá đơn này.

hóa đơn điện tử miễn phí

Chỉ có một số đối tượng được sử dụng hoá đơn điện tử miễn phí.

1. Tìm hiểu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là gì?

Hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là loại hoá đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi đơn vị kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ gửi cho người mua.

Áp dụng đối với cả hoá đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo chuẩn định dạng dữ liệu của cơ quan thuế.

Mã của cơ quan thuế trên hoá đơn là dãy số duy nhất và chuỗi ký tự được cơ quan thuế tạo ra dựa trên thông tin của người bán đã được cung cấp trên hoá đơn.

Hoá đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế

Hoá đơn điện tử có mã số của cơ quan thuế được cơ quan thuế cấp mã trước khi gửi cho người mua.

2. Những đối tượng không mất phí sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

2.1 Đối tượng được sử dụng hoá đơn điện tử miễn phí theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Khoản 1, Điều 14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định những đối tượng sau đây khi sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả phí dịch vụ trong vòng 12 tháng đầu tiên:

  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã hoặc cá nhân, hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
    Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được xác định dựa trên Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ:
    Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một điều của Luật Đầu tư và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính. Ngoại trừ những doanh nghiệp hoạt động ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Theo đó, Tổng cục Thuế trực tiếp thực hiện hoặc uỷ thác cho đơn vị cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử tiến hành cung cấp hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả phí dịch vụ cho các đối tượng kể trên.

đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí

Đối tượng được quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP được sử dụng hoá đơn điện tử miễn phí.

2.2 Đối tượng được sử dụng hoá đơn điện tử miễn phí không có mã của cơ quan thuế

Hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hoá đơn điện tử do tổ chức bán hàng hoá, dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hoá đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Điều 91, Luật Quản lý thuế 2019 quy định các đối tượng được sử dụng hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế như sau:

Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thuỷ và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế bằng thiết bị điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hoá đơn điện tử đáp ứng được nhu cầu lập, tra cứu, lưu trữ hoá đơn điện tử theo quy định và đảm bảo cho việc truyền dữ liệu hoá đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế được diễn ra thông suốt thì được phép sử dụng hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hoá, dịch vụ.

Trừ những trường hợp thuộc nhóm rủi ro cao về thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính và trường hợp đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được áp dụng với các đối tượng cụ thể.

Ngoại trừ những trường hợp được phép sử dụng hoá đơn điện tử miễn phí kể trên, các đơn vị kinh doanh khác khi sử dụng hoá đơn điện tử có hoặc không có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử thực hiện chi trả phí dịch vụ theo hợp đồng thoả thuận giữa các bên liên quan.

Quy định mới nhất của Bộ Tài chính, thời hạn để các doanh nghiệp bắt buộc chuyển đổi sang sử dụng hoá đơn điện tử là từ ngày 01/07/2022.

Chính vì thế, doanh nghiệp không nằm trong nhóm được sử dụng hoá đơn điện tử miễn phí nên sớm lựa chọn cho mình đơn vị cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử an toàn, chất lượng.

MIFI là đơn vị cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử an toàn với hệ thống lưu trữ điện toán đám mây hiện đại. Doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ hoá đơn điện tử của MIFI sẽ không phải lo ngại về mức độ bảo mật.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0