Công văn số 8999/CTTPHCM-TTHT v/v hóa đơn điện tử

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 8999/CTTPHCM-TTHT V/v hóa đơn điện tử TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2023 Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn...

Công văn 49215/CTHN-TTHT v/v chính sách thuế GTGT

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 49215/CTHN-TTHT V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2023 Kính gửi: Bệnh viện Răng Hàm...

Công văn 1647/TCT-CS/2023 v/v hóa đơn điện tử

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 1647/TCT-CS V/v hóa đơn điện tử. Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2023 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh....

04 điểm cần chú ý tại Nghị định 44/2023 giảm thuế GTGT 2%

Ngày 30/6/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công điện số 05/CĐ-TCT chỉ đạo các đơn vị ngành Thuế khẩn trương triển khai thực hiện Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.   Dưới đây là 4...

Công văn 37935/CTHN-TTHT v/v quy định về hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 37935/CTHN-TTHT V/v quy định về hóa đơn Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023 Kính gửi: Công ty TNHH...

Công văn 35355/CTHN-TTHT v/v xuất hóa đơn GTGT

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 35355/CTHN-TTHT V/v xuất hóa đơn GTGT Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023 Kính gửi: Công ty cổ phần...

Công văn 35354/CTHN-TTHT v/v chính sách thuế GTGT

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 35354/CTHN-TTHT V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023 Kính gửi: Viện Nghiên cứu Lâm...

Công văn 34134/CTHN-TTHT v/v xuất hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 34134/CTHN-TTHT V/v xuất hóa đơn Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023 Kính gửi: Công ty TNHH HONCH (Địa...

Công văn 30380/CTHN-TTHT v/v hóa đơn, chứng từ

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 30380/CTHN-TTHT V/v hóa đơn , chứng từ Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2023 Kính gửi: Công ty TNHH...

Công văn 1336/CTBDI-TTHT ngày 24/4/2023 của Cục Thuế tỉnh Bình Định trả lời Chi cục Thuế Khu vực Hoài Nhơn -Hoài Ân -An Lão V/v thuế TNDN đối với đơn vị sự nghiệp công lập

TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- ------------------ Số:1336/CTBDI-TTHT  Bình Định, ngày 24 tháng 04 năm 2023  V/v thuế TNDN đối với đơn vị sự nghiệp công...

Công văn 1263/CTBDI-NVDTPC ngày 18/4/2023 của Cục Thuế tỉnh Bình Định gửi Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định v/v gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2023 theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ

TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ ---------------- Số: 1263/CTBDI-NVDTPC Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2023 V/v gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê...

Công văn số 67/CST-GTGT

BỘ TÀI CHÍNH VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 67/CST-GTGT Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023 Kinh gửi: Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan.   Ngày 06/4/2023,...

Công văn 15746/CTHN-TTHT v/v khấu trừ thuế GTGT

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15746/CTHN-TTHT V/v khấu trừ thuế GTGT Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023 Kính gửi: Công ty TNHH Đầu...

Công văn 14844/CTHN-TTHT v/v thuế suất thuế GTGT

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 14844/CTHN-TTHT V/v thuế suất thuế GTGT Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023 Kính gửi: Công ty cổ phần...

Công văn 13181/CTHN-TTHT v/v quy định về hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 13181/CTHN-TTHT V/v quy định về hóa đơn Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2023 Kính gửi: Công ty TNHH...

Công văn 12768/CTHN-TTHT v/v quy định về hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12768/CTHN-TTHT V/v quy định về hóa đơn Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023 Kính gửi: Công ty cổ...

Công văn 12254/CTHN-TTHT v/v thuế suất thuế GTGT

TỔNG CỤC THUẾ  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12254/CTHN-TTHT V/v thuế suất thuế GTGT Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2023 Kính gửi: Viện Chiến lược phát...

Công văn số 4479/CT-TTHT v/v lập hóa đơn

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4479/CT-TTHT V/v Lập hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2018 Kính gửi: Công...

Công văn 8205/CTHN-TTHT v/v chính sách thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 8205/CTHN-TTHT V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023 Kính gửi: Ông Văn Thành Long...

Công văn số 575/CTBDI-TTHT ngày 01/03/2023 của Cục Thuế Bình Định trả lời Công ty Cổ phần Tân Cảng Miền Trung về việc lập quỹ dự phòng tiền lương và điều kiện chi trả.

TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- -------------- Số: 575/CTBDI-TTHT Bình Định, ngày 01 tháng 03 năm 2023 V/v lập quỹ dự phòng tiền lương và điều...

Công văn số 633/CTBDI-TTHT Cục Thuế Bình Định trả lời Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên V/v xuất hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy

TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ----------------- Số: 633/CTBDI-TTHT Bình Định, ngày 08 tháng 03 năm V/v xuất hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn...

Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 4517/TCT-DNNCN ngày 05/12/2022 về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền và công văn số 15461/CTTPHCM-TTHT ngày 12/12/2022 của Cục Thuế...

Công văn 240 /CTBNI-TTHT hướng dẫn kê khai thuế TNCN

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc số: 240 /CTBNI-TTHT V/v hướng dẫn kê khai thuế TNCN Bắc Ninh, ngày 01 tháng 02 năm 2023   Kính gửi:...