HƯỚNG DẪN TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Tra cứu hóa đơn là bước thực hiện quan trọng để kiểm tra tính chính xác, hợp pháp hóa đơn. Hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hóa đơn, chứng từ đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định...

Công Văn 796/TCT-CS hướng dẫn chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 796/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023          ...

HƯỚNG DẪN NGƯỜI NỘP THUẾ VỀ MÃ ID

A. Tài liệu hướng dẫn NNT bao gồm:  1) Hướng dẫn tra cứu tình hình xử lý nghĩa vụ thuế tại Cổng TTĐT của TCT (eTax, eTax mobile) đối với tổ chức, cá nhân.  2) Hướng dẫn lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà...

Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/2023/NĐ-CP ------------------ Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023   NGHỊ ĐỊNH Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu...

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GTGT

Theo Điều 4 của Luật thuế GTGT mới nhất – Văn bản hợp nhất Số: 31/VBHN-BTC  ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2022:        Giá tính thuế thực hiện theo quy định tại Điều 7 Luật Thuế giá trị gia tăng và...

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HỘ KINH DOANH

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh sẽ được thực hiện theo quy định tại thông tư số 88/2021/TT-BTC sau đây gọi tắt là Thông tư số 88 áp...

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

I. Trình tự thực hiện đăng ký:         Bước 1: Người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh....

Quy trình thông báo website TMĐT bán hàng

Bước 1: Đăng nhập hệ thống Sau khi đăng ký tài khoản. Bộ Công Thương sẽ tiến hành xét duyệt tài khoản và phản hồi qua email. Nếu tài khoản được duyệt, bạn sử dụng tài khoản đã đăng ký để tiến hành đăng nhập hệ...

CÁCH TẠO TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC

Có 2 cách tạo tờ khai môn bài theo Thông Tư 80/2021/TT-BTC: Cách 1: Tạo tờ khai môn bài trên https://thuedientu.gdt.gov.vn Đăng nhập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn Chọn Menu Khai thuế -> Kê khai trực tuyến Trong mục tờ khai: chọn tờ khai /LPMB – Tờ...

Có được khuyến mãi rượu, bia hay không?

Theo Luật số 44/2019/QH14 của Quốc hội: Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia: Khoản 9, điều 5 Luật số 44/2019/QH14 như sau: " 9.Khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; sử dụng rượu,...

Cách viết chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

  I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP [01] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Ghi đầy đủ tên tổ chức trả thu nhập bằng chữ IN HOA theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh....

Cách tính thuế thu nhập cá nhân

  Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN (đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh) Phương pháp tính...

ĐIỂM SỬA ĐỔI CỦA NGHỊ ĐỊNH 41/2022/NĐ-CP

  STT NGHỊ ĐỊNH 41/2022-NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP Mới Cũ 1 Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa...

Hướng dẫn xuất hóa đơn theo Nghị quyết 43/2022/QH15

  Ngày 11/01/2022 Quốc Hội đã thông qua Nghị Quyết 43/2022/ NĐ-QH15 về giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% Ngày 28/01/2022 Chính phụ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách miễn giảm thuế theo Nghị Quyết 43/2022/NQ-QH15 thời gian áp dụng từ ngày...

Hướng dẫn xử lý hóa đơn

Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC được ban hành ngày 14 tháng 03 năm 2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có đề cập đến cách xử lý hóa đơn điện tử viết...