Có gì mới trong thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử?

0
(0)

Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư 78 vào ngày 17/9/2021 quy định về chứng từ và hóa đơn mà các doanh nghiệp cần tham khảo để thực hiện theo đúng quy định.

thông tư 78

Bạn cần hiểu rõ những thay đổi mới trong Thông tư 78 để áp dụng theo quy định

Thông tư 78 được ban hành để cập nhật kịp thời một cách chính xác nhất những thông tin nhằm để áp dụng hóa đơn điện tử đúng quy định. Theo đó, thông tư này sẽ có những nội dung mới về hóa đơn điện tử (HĐĐT) như: Xử lý HĐĐT sai sót, lộ trình triển khai áp dụng HĐĐT, ký hiệu mẫu hóa đơn,… 

Để hiểu rõ hơn về quy định của Thông tư này, bạn hãy cùng MIFI tham khảo ngay những thông tin bên dưới.

>>>Xem thêm:

1. Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, tại Khoản 1, Điều 11 về hiệu lực thi hành của Thông tư có quy định: Thông tư số 78 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. 

Theo đó, nó khuyến khích các cá nhân, tổ chức, cơ quan có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng các quy định về chứng từ, hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của Thông tư này và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Tuy vào ngày 01/07/2022 bắt buộc tất cả các tổ chức và cá nhân kinh doanh áp dụng HĐĐT nhưng để đẩy mạnh tiến trình phủ sóng của loại hóa đơn này, Tổng cục Thuế đã đưa ra chủ trương để triển khai theo 2 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 – 3/2022: Triển khai hình thức hóa đơn điện tử ở 6 tỉnh và thành phố gồm Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Thọ, Bình Định, Hải Phòng và Quảng Ninh.
 • Giai đoạn 2 từ tháng 4/2022 đến 7/2022: Triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh và các thành phố còn lại.

2. Những điểm mới đáng chú ý của Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Để hiểu rõ về các quy định của Thông tư 78, bạn hãy xem 6 điểm mới được đề cập sau đây.

2.1 Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử

Người bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ là tổ chức hay doanh nghiệp sẽ được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba để lập HĐĐT cho các hoạt động mua bán, dịch vụ.

Hóa đơn ủy nhiệm phải thể hiện tên, mã số thuế, địa chỉ của bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm Theo đó, việc ủy nhiệm phải được lập thành văn bản hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa hai bên có đầy đủ các thông tin về:

Tên, địa chỉ, mã số thuế, chứng thư số của bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

Thông tin về HĐĐT gồm ký hiệu hóa đơn, loại hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn.

Thời gian và mục đích ủy nhiệm.

Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm cần ghi rõ trách nhiệm thanh toán trên hóa đơn.

2.2 Ký hiệu hóa đơn điện tử và mẫu số hóa đơn điện tử

thông tư 78/2021/tt-btc

Thông tư số 78 có quy định riêng về ký hiệu HĐĐT và mẫu số hóa đơn

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC, tại Khoản 1, Điều 4 có quy định về ký hiệu HĐĐT và mẫu số hóa đơn như sau.

Ký hiệu mẫu số HĐĐT là những ký tự có một chữ số tự nhiên là 1, 2, 3, 4, 5 và 6, theo đó:

 • 1 thể hiện cho HĐĐT giá trị gia tăng.
 • 2 thể hiện HĐĐT bán hàng.
 • 3 thể hiện cho HĐĐT bán tài sản công.
 • 4 thể hiện hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia.
 • 5 thể hiện cho vé điện tử, tem điện tử, các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của HĐĐT.
 • 6 thể hiện cho phiếu xuất kho kiêm phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử và vận chuyển nội bộ điện tử.

Quy định về ký hiệu HĐĐT là 6 nhóm ký tự gồm những chữ số và chữ viết thể hiện ký hiệu HĐĐT. Nó có nhiệm vụ phản ánh các thông tin về loại HĐĐT có mã của cơ qua thuế hay HĐĐT không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn được sử dụng. 

Các ký tự được quy định theo Thông tư 78 như sau:

 • Ký tự 1 là C hoặc K, C thể hiện HĐĐT có mã số của cơ quan thuế và K thể hiện hóa đơn không có mã.
 • Ký tự 2 và 3 là hai chữ số Ả Rập thể hiện năm lập HĐĐT.
 • Ký tự 4 là một chữ cái T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn đang được sử dụng.
 • Ký tự 5 và 6 sẽ do người bán tự xác định tùy theo nhu cầu quản lý của mình.

2.3 Thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ ngân hàng

Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng, ngày lập hóa đơn định kỳ sẽ thực hiện theo hợp đồng giữa hai bên có kèm theo chứng từ hoặc bảng kê đã được hai bên xác nhận. Tuy nhiên, thời hạn chậm nhất là vào ngày cuối của tháng có phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ.

Trường hợp cung cấp dịch vụ ngân hàng với số lượng lớn và có các phát sinh thường xuyên thì doanh nghiệp cần thời gian đối chiếu và soát dữ liệu giữa ngân hàng và bên liên quan. Vì vậy, thời điểm lập hóa đơn sẽ là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên. Nhưng thời điểm lập chậm nhất không quá ngày 10 của tháng sau tháng phát sinh.

2.4 Xử lý hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót

thông tư 78 về hóa đơn điện tử

Tại Thông tư số 78 có hướng dẫn cụ thể đối với các HĐĐT có sai sót khi đã gửi cơ quan thuế

Thông tư 78 có hướng dẫn về việc xử lý HĐĐT đã gửi nhưng có sai sót trong một số trường hợp:

 • HĐĐT có sai sót cần phải cấp lại mã hoặc cần điều chỉnh hay thay thế thì người bán sẽ thông báo đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT.
 • Nếu đã điều chỉnh, thay thế nhưng sau đó lại tiếp tục sai sót thì người bán áp dụng như lần đầu.
 • Trường hợp bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT có sai sót, người bán sẽ gửi thông tin điều chỉnh cho các thông tin đã kê khai.
 • HĐĐT được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn có sai sót thì bạn chỉ cần thực hiện điều chỉnh mà không cần phải thay thế.

2.5 Hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền

Theo quy định tại Thông tư 78, HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với các nội dung: tên, mã số thuế, địa chỉ của người mua, tên hàng hóa, đơn giá, số lượng, dịch vụ, giá thanh toán,…

Nếu doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ cần ghi rõ giá bán chưa thuế GTGT, tiền thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tổng tiền thanh toán, mã của cơ quan thuế.

2.6 Các văn bản pháp luật, chứng từ về hoá đơn sẽ hết hiệu lực từ 01/7/2022

hóa đơn điện tử theo thông tư 78

Sau ngày 01/07/2022, một số chứng từ và hóa đơn sẽ chính thức hết hạn

Trước khi dùng HĐĐT của Bộ Tài Chính, các văn bản về chứng từ, hóa đơn sẽ hết hạn từ ngày 1/7/2022. Một số chứng từ và hóa đơn hết hạn bao gồm: Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC, Thông tư số 191/2010/TT-BTC, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Quyết định số 526/QĐ-BTC,…

3. Một số câu hỏi liên quan khi áp dụng HĐĐT theo Thông tư 78

Qua những điểm mới trên, sau đây là một số câu hỏi liên quan đến HĐĐT theo Thông tư 78.

Thời hạn chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo Thông tư 78?

Các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển đổi sang HĐĐT trước ngày 1/7/2022, riêng 6 tỉnh thành (Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Thọ, Bình Định, Hải Phòng và Quảng Ninh) tại giai đoạn 1 phải chuyển đổi trước ngày 1/4/2022.

Doanh nghiệp chuyển đổi HĐĐT sang Thông tư 78 có cần phải hủy hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử theo Thông tư 32 không?

chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 78

Trước khi áp dụng theo Thông tư mới, doanh nghiệp phải ngừng xuất hóa đơn và hủy hóa đơn giấy

Sau khi đã chuyển hóa đơn theo Thông tư 78 và đã được cơ quan thuế chấp nhận, doanh nghiệp phải ngừng xuất hóa đơn. Sau đó là thực hiện hủy các hóa đơn giấy và HĐĐT theo Thông tư cũ.

Sử dụng HĐĐT có mã theo Thông tư 78/2021/TT-BTC thì gửi dữ liệu lên cơ quan thuế như thế nào?

Mặc định khi xuất hóa đơn thì tất cả dữ liệu hóa đơn sẽ được truyền lên cơ quan thuế ngay tại thời điểm ký phát hành hóa đơn.

Qua những điểm mới và một số câu hỏi liên quan đến Thông tư 78MIFI đã giới thiệu trên, hẳn bạn đã hiểu rõ hơn về thông tư mới này. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn chuyển sang hình thức HĐĐT hoặc để giải đáp các thắc mắc về HĐĐT.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0

Ngày đăng: 17:11:09 22/07/2022

Ngày cập nhật mới nhất: 17:11:09 22/07/2022