Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO Mã số thuế (Tax code): 0302712571 Địa chỉ (Address): Tầng 3 Anna Building, Công viên phần mềm Quang Trung, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh Điện thoại (Tel): 1900 1830 Số tài khoản (Bank account):  

Họ tên người mua hàng (Buyer's name):  

Tên đơn vị (Enterprise):  

Mã số thuế (Tax code):  

Địa chỉ (Address):  

Hình thức TT (Payment method):   Tài khoản (Acct no):  

STT
(No)
Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)
Đơn vị tính
(Unit)
Số lượng
(Quantity)
Đơn giá
(Price)
Thành tiền
(Amount)
123456 = 4 x 5
1      
      
      
      
      
Thuế suất GTGT (VAT rate):   % Cộng tiền hàng (Sub total):  
Tiền thuế GTGT (VAT amount):  
Tổng tiền thanh toán (Total amount):  

Số tiền bằng chữ (Amount in words):  

Người mua hàng (Buyer)

Mẫu ký điện tử (E-signature sample)

Ký bởi (Signed by):
Ký ngày (Sign date):

Đơn vị bán hàng (Seller)

Chữ ký có hiệu lực (Valid signature)

Ký bởi (Signed by): CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO
Ký ngày (Sign date):