Nghị định 15/2022/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP GIẢM THUẾ GTGT XUỐNG 8% TỪ 01/02/2022   QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI...

Xem thêm

Nghị quyết 43/2022/QH15

4 NỘI DUNG NỔI BẬC CỦA NGHỊ QUYẾT 43/2022/QH15  Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình...

Xem thêm

Thông tư 78/2021/TT-BTC

6 ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý THÔNG TƯ 78/20210/TT-BTC VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ   Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6...

Xem thêm
Hóa đơn điện tử

NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP

04 NỘI DUNG QUAN TRỌNG VỀ HÓA ĐƠN TẠI NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP Quy định về hóa đơn, chứng từ   Sau đây là 04 nội dung quan trọng về hóa...

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 125/2020/NĐ-CP

ĐIỂM NHANH 6 NỘI DUNG ĐÁNG CHÚ Ý CỦA NGHỊ ĐỊNH 125/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÓA ĐƠN 1. Phạm vi điều chỉnh của...

Xem thêm

Nghị định 81/2018/NĐ-CP

  ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 81/2018/NĐ-CP Ngày 22/5/2018 chính phủ ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại . Nghị định đưa ra nhiều...

Xem thêm