Luật Quản lý Thuế 38/2019/QH14

5 NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 38/2019/QH14 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/6/2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 có một...

Xem thêm

Thông tư 80/2021/TT-BTC

Điểm mới về Luật quản lý thuế trong Thông tư 80/2021/TT-BTC Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư 80/2021/TT-BTC về việc thi hành một số điều khoản...

Xem thêm

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI NGHỊ ĐỊNH 126/2020 VỀ QUẢN LÝ THUẾ TỪ 05/12/2020 Từ ngày 05/12/2020, Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực.  cập...

Xem thêm

Nghị định 41/2022/NĐ-CP

Sửa quy định về lập hóa đơn khi giảm thuế GTGT xuống 8% Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ và Nghị...

Xem thêm

Nghị định 15/2022/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 15/2022/NĐ-CP GIẢM THUẾ GTGT XUỐNG 8% TỪ 01/02/2022   QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM THUẾ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15 CỦA QUỐC HỘI VỀ CHÍNH SÁCH TÀI...

Xem thêm

Nghị quyết 43/2022/QH15

4 NỘI DUNG NỔI BẬC CỦA NGHỊ QUYẾT 43/2022/QH15  Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình...

Xem thêm

Thông tư 78/2021/TT-BTC

6 ĐIỂM ĐÁNG CHÚ Ý THÔNG TƯ 78/20210/TT-BTC VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ   Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6...

Xem thêm