Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài đúng quy định mới nhất

0
(0)

Cách tính thuế nhà thầu như thế nào thì đúng theo quy định mới nhất là trăn trở của nhiều kế toán doanh nghiệp ngày nay. Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là các tổ chức kinh doanh có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu theo quy định của pháp luật tại đất nước mà họ thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy, cách tính thuế nhà thầu nước ngoài đúng quy định mới nhất như thế nào? Cùng MIFI theo dõi chi tiết trong bài viết này nhé.

1. Thuế nhà thầu là gì?

Thuế nhà thầu bao gồm thuế nhà thầu tính theo giá Net và giá Gross. Trong đó:

Giá trị hợp đồng thầu giữa nhà thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập chưa bao gồm thuế tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam được gọi là thuế nhà thầu tính theo giá Net. Thực hiện tính lần lượt thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà thầu nước ngoài trước rồi tính thuế giá trị gia tăng sau.

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

“Thuế nhà thầu” là một trong những định nghĩa mà kế toán nào cũng nên biết.

Giá trị hợp đồng thầu giữa nhà thầu nước ngoài có phát sinh thu nhập đã bao gồm thuế tại Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam được gọi là thuế nhà thầu theo giá Gross là. Thực hiện tính lần lượt thuế giá trị gia tăng trước rồi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

2. Các loại thuế nhà thầu phải nộp

Các loại thuế nhà thầu phải nộp được quy định tại Thông tư 103/2014/TT-BTC bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể:

  • Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài là các tổ chức kinh doanh thực hiện trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định và hướng dẫn tại thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ tài chính. 
  • Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài có trách nhiệm  thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định khi có phát sinh hoạt động kinh doanh và được hướng dẫn tại Thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ tài chính, thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật Việt Nam.
Các loại thuế nhà thầu phải nộp

Nhà thầu nước ngoài phải nộp thuế TNDN, GTGT theo quy định.

3. Đối tượng chịu thuế cần thực hiện cách tính thuế nhà thầu

Người người phải chịu thuế nhà thầu được thể hiện tại Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Điều 1 và điều 6 thông tư 103/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định các đối tượng phải nộp thuế nhà thầu như sau:

  • Tổ chức nước ngoài phát sinh hoạt động kinh doanh có hoặc không có thường trú tại Việt Nam; Cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam. Những tổ chức, cá nhân này được gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài kinh doanh hoặc có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc với nhà thầu phụ nước ngoài nhằm thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu. 
  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ tại Việt Nam và có phát sinh thu nhập trên cơ sở hợp đồng ký kết với các công ty tại Việt Nam. Ngoại trừ các trường hợp: Gia công hàng hóa tại Việt Nam nhưng xuất trả cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; Tiến hành phân phối hàng hóa ở Việt Nam; Thực hiện cung cấp hàng hóa theo các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms, trong đó người bán chịu rủi ro trong quá trình lưu thông hàng hóa vào Việt Nam. 
Đối tượng chịu thuế cần thực hiện nộp thuế nhà thầu

Đối tượng chịu thuế cần thực hiện nộp thuế nhà thầu

  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành thực hiện hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ, phân phối hàng hóa toàn bộ hoặc một phần tại Việt Nam trong đó đáp ứng một trong các điều sau:
  • Vẫn đóng vai trò là chủ sở hữu hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam;
  • Chịu trách nhiệm cho tiền tiếp thị, quảng cáo, phân phối, chi phí chất lượng dịch vụ và hàng hóa giao cho các đơn vị Việt Nam;
  • Ấn định giá cung ứng dịch vụ hoặc giá bán hàng hóa; bao gồm cả trường hợp thuê hoặc uỷ quyền đơn vị Việt Nam thực hiện một phần dịch vụ phân phối và dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động bán hàng hóa tại Việt Nam.
  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam. 
  • Tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam; mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa theo pháp luật thương mại cho thương nhân Việt Nam. 

4. Chi tiết cách tính thuế nhà thầu theo quy định

Sau đây là chi tiết cách tính thuế nhà thầu nước ngoài theo giá NET hoặc giá Gross mà kế toán nào cũng cần nắm vững.

   4.1 Cách tính thuế nhà thầu theo giá Net

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài

Cách tính thuế nhà thầu theo giá Net không quá khó

Công thức cách tính thuế nhà thầu nước ngoài theo giá Net như sau:

Trường hợp doanh thu nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu và nhà thầu phụ như sau:

Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp = Doanh thu không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp : (1 – Tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu tính thuế)

Trường hợp doanh thu nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài nhận được không bao gồm thuế giá trị gia tăng phải nộp thì:

Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng = Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng : (1 – Tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng trên doanh thu)

   4.2 Cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross

Cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross

Cách tính thuế nhà thầu theo giá Gross

Theo giá Gross, tính thuế nhà thầu như sau:

Thuế GTGT = Giá trị hợp đồng x Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu.

Thuế TNDN = (Giá trị hợp đồng- Thuế GTGT) x tỷ lệ thuế TNDN.

Nằm lòng cách tính thuế nhà thầu nước ngoài đúng quy định mới nhất giúp các kế toán nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân đồng thời thực hiện công việc hiệu quả. Những thông tin MIFI cung cấp về thuế nhà thầu nước ngoài sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ được các quy định và thực hiện đúng nhất.

>>> Kiến thức liên quan: Hệ thống tài khoản theo thông tư 133

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0