Phần mềm hóa đơn điện tử là gì?
Nâng cao hiệu suất với phần mềm xử lý hóa đơn đầu vào
Với MIFI, công việc của bạn sẽ trở nên dễ dàng
Với MIFI, Xử lý hóa đơn đầu vào dễ dàng
Với MIFI, công việc của bạn sẽ trở nên dễ dàng
Với MIFI, Xử lý hóa đơn đầu vào dễ dàng
Bảng giá

Hóa đơn đầu vào

Giải phóng thời gian cho kế toán
69.000 vnđ/Tháng
Gói phần mềm chưa bao gồm
69 vnđ cho mỗi hoá đơn điện tử an toàn
Tính năng nổi bật
Tự động xử lý hoá đơn từ tài khoản của TCT
Tự động tải và xử lý hóa đơn đầu vào từ Email
Tự động tải và xử lý hóa đơn đầu vào từ Folder
Tự động xử lý hóa đơn đầu vào từ file XML
Tự động trích xuất dữ liệu hoá đơn
Tự động lưu trữ hoá đơn
Xử lý hóa đơn tốc độ cao
Xem và kiểm tra thông tin hóa đơn
Xem và kiểm tra thông tin Chữ ký số
Phân quyền xem và quản lý riêng hóa đơn đầu vào

Dùng miễn phí

Tận hưởng miễn phí với đầy đủ các tính năng
0 vnđ/Tháng
Gói phần mềm đã bao gồm
300 hoá đơn điện tử an toàn
Miễn phí 3 tháng
Tính năng nổi bật
Tự động tải và xử lý hóa đơn đầu vào từ Email
Tự động tải và xử lý hóa đơn đầu vào từ Folder
Tự động xử lý hóa đơn đầu vào từ file XML
Tự động trích xuất dữ liệu hoá đơn
Tự động lưu trữ hoá đơn
Xử lý hóa đơn tốc độ cao
Xem và kiểm tra thông tin hóa đơn
Xem và kiểm tra thông tin Chữ ký số
Phân quyền xem và quản lý riêng hóa đơn đầu vào
Các bước đăng ký
Chỉ 5 phút để bắt đầu sử dụng
Bước 1: Chọn gói dịch vụ
Bước 2: Điền thông tin công ty
Bước 3: Kiểm tra email, kích hoạt và sử dụng
Các bước đăng ký
Chỉ 5 phút để bắt đầu sử dụng
Bước 1: Chọn gói dịch vụ
Bước 2: Điền thông tin công ty
Bước 3: Kiểm tra email, kích hoạt và sử dụng

Khách hàng nói gì?