5 Thông tư mới nhất mà mọi Kế toán viên cần nắm

0
(0)

Kế toán viên phải thường xuyên cập nhật thông tư, nghị định mới nhất về hoá đơn điện tử và các văn bản pháp luật liên quan khác.

Việc thực hiện đúng các quy định hiện hành là yêu cầu bắt buộc đối với các kế toán viên. Chính vì thế họ cần phải nắm bắt nhanh, chính xác những quy định mới về hoá đơn điện tử, chế độ kế toán, thuế,…

Dưới đây là 5 thông tư mới nhất mà mọi kế toán viên cần lưu ý.

1. Thông tư 65/2020/TT-BTC hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài

thong tu ve hoa don dien tu

Hình 1: Kế toán phải thường xuyên cập nhật thông tin về sự thay đổi của các chính sách tài chính, kế toán.

Thông tư 65/2020/TT-BTC được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về lệ phí môn bài; có hiệu lực từ ngày 23/08/2020. Trong đó có một số điểm mới mà kế toán viên cần lưu ý:

Khoản 1, Điều 1, Thông tư 65/2020/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung về người nộp lệ phí môn bài.

Theo đó, người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân hoặc hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ được quy định tại Điều 2, Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

Không áp dụng với các trường hợp được miễn lệ phí môn bài quy định tại Điều 3, Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 1, Nghị định 22/2020/NĐ-CP.

Khoản 2, Điều 1, Thông tư 65/2020/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung về đối tượng được miễn lệ phí thuế môn bài.

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài được thực hiện theo quy định tại Điều 3, Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 1, Nghị định 22/2020/NĐ-CP.

Khoản 3, Điều 1, Thông tư 65/2020/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung về mức thu lệ phí môn bài của từng đối tượng dựa trên doanh thu.

Khoản 4, Điều 1, Thông tư 65/2020/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung về mức nộp lệ phí môn bài đối với từng đối tượng cụ thể.

Khoản 5, Điều 1, Thông tư 65/2020/TT-BTC đã sửa đổi Điều 5, Thông tư số 302/2016/TT-BTC về việc kê khai, nộp lệ phí môn bài.

Đọc thêm Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200

2. Thông tư 88/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện quy định về hoá đơn điện tử

Thông tư 88/2020/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung Thông tư 68/2019/TT-BTC và hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, dịch vụ; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2020.

Thông tư 88/2020/TT-BTC

Hình 2: Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp áp dụng hoá đơn điện tử từ ngày 01/07/2022.

Khoản 2, Điều 1, Thông tư 88/2020/TT-BTC đã bãi bỏ Khoản 3, Khoản 4 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC. Thời hạn chuyển đổi sang sử dụng hoá đơn điện tử của các doanh nghiệp không còn là ngày 31/10/2020.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định thời gian bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử áp dụng từ ngày 01/07/2022. Tuy nhiên, Chính phủ cũng khuyến khích các đơn vị kinh doanh nhanh chóng nâng cấp cơ sở hạ tầng để chuyển đổi, áp dụng hoá đơn điện tử trước thời hạn quy định.

3. Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ; có hiệu lực từ ngày 15/02/2019 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/04/2019.

Thông tư 132/2018/TT-BTC được xây dựng theo hướng đơn giản, phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp siêu nhỏ. Quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ có những đặc trưng riêng nên khó có thể áp dụng đồng bộ theo Thông tư 200 hoặc Thông tư 133.

Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp siêu nhỏ. Bên cạnh đó, việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước cũng được áp dụng theo quy định của pháp luật.

4. Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn quy định về đăng ký thuế

Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về đăng ký thuế; có hiệu lực thi hành từ ngày 17/01/2021.

Hóa đơn điện tử Thông tư 105/2020/TT - BTC.

Hình 3: Các hướng dẫn về đăng ký thuế đã được quy định trong Thông tư 105/2020/TT – BTC.

Thông tư 105/2020/TT-BTC quy định chi tiết về đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 30 Luật quản lý thuế; cấu trúc mã số thuế; hồ sơ, thủ tục, mẫu biểu đăng ký thuế theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 30, Điều 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40 Luật Quản lý thuế.

5. Thông tư 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô

Thông tư 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2019 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2020.

Thông tư này quy định về hệ thống tài khoản kế toán, báo cáo tài chính và sổ kế toán áp dụng cho các tổ chức tài chính vi mô. Thông qua đó, các tổ chức tài chính vi mô được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng có trách nhiệm thực hiện dưới sự quản lý của Bộ Tài chính.

Trên đây là 5 thông tư kế toán mới nhất mà những người làm kế toán cần phải nắm được để tránh sai pháp luật trong công tác kế toán.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình chọn 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0